Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: 29. januara 2019. godine Druga redovna sjednica - Razmatranje nacrta zakona

18.01.2019.


Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da bi 2. redovna sjednica parlamenta trebalo da počne u utorak, 29. januara 2019. godine u 10 časova.

Kolegijum je usvojio Prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazi 28 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda 2. redovne sjednice:

 • Poslanička pitanja i odgovori – "Aktuelni čas";

 • Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;

 • Nacrt zakona o Gradu Gradiška;

 • Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj;

 • Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti;

 • Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

 • Nacrt strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine;

 • Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu;

 • Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2017. godinu;

 • a)Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine; b)Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu;

 • a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine; b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;

 • a)Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2017. godinu; b)Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2017. godinu;

 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine;

 • Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;

 • Informacija o predlaganju člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske;

 • Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene "Aerodrom" Banja Luka;

 • Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene "Janjske otoke" po skraćenom postupku;

 • Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa;

 • Izbor i imenovanje.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine RS, 16.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772