Zastava Srbije

PREPISKE PUTEM KRIPTOVANIH APLIKACIJA KAO SUDSKI DOKAZ

17.11.2022.


Iako je veliki broj osoba pritvoren zbog dešifrovanih razgovora putem Sky i Anom aplikacije, veliko je pitanje šta će biti u sudskim postupcima ukoliko ih uopšte i bude s obzirom na to da domaći sudovi još nisu zauzeli stav o tome da li su "dokazi" i komunikacija putem kriptovanih aplikacija prikupljeni na zakonit način.

O ovome, odnosno da li prepiska putem Sky aplikacije može biti dokaz, ni u Evropi ne postoji jedinstveno mišljenje. Sudovi u Nizozemskoj, Belgiji i Italiji imaju niz zamjerki i tražili su dodatna pojašnjenja, prije svega od tužilaca od kojih traže da ih obavijeste ko je, kada i kako "hakovao" servere i da li je to učinjeno u skladu sa zakonom.

"Veliki broj ljudi je u pritvoru na osnovu dekriptovanih razgovora. Sudska praksa se suočava s ozbiljnim problemom zakonitosti dokaza koji proizlaze iz kriptovanih komunikacija. Sudske prakse u evropskom pravosuđu nemaju jedinstven stav o ovom pravnom pitanju. Dokazi koji se koriste u sudskim postupcima nisu pribavljeni u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Odgovor na ova pravna pitanju moraju dati redovni sudovi, Ustavni sud BiH i Evropski sud za ljudska prava. To ne isključuje javnu raspravu o ovim pravnim problemima, ali ona ne bi smjela da utiče na sudsko razumijevanje problema", rekao je Branko Perić, sudija Suda BiH.

Kada je riječ o neujednačenoj praksi u Evropi, Vlado Adamović, advokat i bivši sudija, kaže da je ta praksa neujednačena jer sve zavisi od nacionalnih zakona, prije svega onih o krivičnom postupku. U slučaju BiH, kako kaže Adamović, Zakon o krivičnom postupku predviđa proceduru kako moraju biti pribavljeni dokazi, ali istovremeno naglašava da "kroz naš Zakon o krivičnom postupku, vezano za zakon o tužiteljstvima postoji i ono da je dopro glas do tužioca".

"U svakom pojedinačnom slučaju moraće se rješavati da li je Sky aplikacija glasina koja je doprla do tužioca pa na osnovu toga on proveo nekakve radnje ili je to izravan dokaz koji tužilac želi da koristi u sudnici i onda će vijeća donositi odluku u tom predmetu. Krajnja odluka je na sudovima", naglasio je Adamović.

Kakva će biti praksa u slučaju Bosne i Hercegovine još nije poznato. Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, rekao je da Ustavni sud i britanska ambasada organizuju pravosudni forum na kojem će se razgovarati o zakonitostima dokaza iz Sky aplikacije.

"U pravosudnoj zajednici i javnosti uveliko se spekuliše da li nalazi iz ove aplikacije, odnosno presretnute komunikacije, mogu biti zakoniti dokazi. Ta odluka će biti na sudovima koji će razmatrati svaki slučaj pojedinačno", rekao je Lagumdžija.

I u Evropi stvari nisu najjasnije kada je riječ o dokazima prikupljenim putem Sky aplikacije. Okružni sud u Amsterdamu u maju je odložio donošenje presude na neodređeno vrijeme u velikom slučaju šverca kokaina, čekajući informacije tužilaštva o tome kako su hakovani serveri Sky u Francuskoj. Osumnjičeni u ovom slučaju pušteni su da presudu čekaju na slobodi. Slično je bilo i u Belgiji, gdje je sud krajem aprila odbacio dokaz iz poruka putem kriptovanih aplikacija protiv pet osumnjičenih za proizvodnju i trgovinu kristalnog meta i MDMA. Tada je saopšteno da nije moguće ocijeniti zakonitost hakovanja aplikacija od strane policije u Francuskoj.

Milan Blagojević, profesor ustavnog prava i bivši sudija, kaže da po njegovom mišljenju prepiska putem Sky aplikacije može biti dokaz ili bi u najmanju ruku trebalo učiniti da može.

On kaže da, recimo, u važećem Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", 53/2012, 91/2017, 66/2018 i 15/2021) postoji član 137 ili naredba operateru telekomunikacija kojom je propisano da ako postoje osnovi sumnje da je neko lice učinilo krivično djelo sud može na osnovu prijedloga javnog tužioca narediti operateru da dostavi podatke o korišćenju telekomunikacionih usluga tog lica.

"Ako bi takvi podaci mogli biti dokaz u krivičnom postupku ili da posluže za prikupljanje informacija koje mogu biti od koristi u krivičnom postupku. To je, po mom mišljenju, razlog zbog kojeg Sky aplikacija i njeni podaci mogu biti dokaz u krivičnom postupku jer navedena odredba SKP sadrži u sebi takav pravni standard koji svojim sadržajem sasvim pokriva, odnosno u potpunosti je primjenjiv i na Sky aplikaciju", rekao je Blagojević.

Ipak, on kaže da vjeruje da ima i onih, i to ne mali broj, koji ne misle kao on, te da ako su uz to i moćni, a nažalost vjerovatno jesu, da spriječe navedenu primjenu člana 137 ZKP, onda to govori o potrebi da se u taj zakon što hitnije unese odredba o dokazima sadržanim na Skyju, njihovom prikupljanju od suda i javnog tužioca.

"U tom slučaju to neće biti od koristi na počinioce čija djela su do sada otkrivena aplikacijom Sky, ali će koristiti u budućnosti. Mada, ponavljam, i sada se postojeći, a i budući slučajevi, mogu rješavati primjenom člana 137. ZKP", rekao je Blagojević.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 15.11.2022.

Naslov: Redakcija