Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU OSOBA, PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE I ISKORIŠTAVANJA DJECE: Podaci o osobama osuđenim za pedofiliju u RS-u smatraće se službenom tajnom

17.11.2017.


Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je Nacrt zakona o posebnom registru osoba, pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Ovim zakonom osniva se posebni registar osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, određuju lični podaci koji se upisuju i način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti kao i obaveze osoba upisanih u Registar.

Svrha donošenja zakona je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja te sprečavanje osoba pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

Zakonom se propisuje da se u Registar upisuju osobe pravosnažno osuđene za krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017) i to obljuba s djetetom mlađim od petnaest godina, polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina, navođenje djeteta na prisustvovanje spolnim radnjama, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanje djece za pornografske predstave, upoznavanje djece s pornografijom, iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, zadovoljenje spolnih strasti pred djetetom, navođenje djeteta na prostituciju i trgovina djecom.

Registar će se voditi pri Upravi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova po propisima kojima se uređuje vođenje kaznene evidencije u RS.

Podaci o osobama osuđenim za navedena krivična djela, koji se upisuju u Registar se smatraju službenom tajnom.

Podaci iz Registra mogu se dati sudu, tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica upisanog u Registar, organima i organizacijama, ustanovama institucijama i udruženjima koja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt s djecom ako za to postoji opravdan interes kao i inostranim državnim organima u skladu s pravilima međunarodne pravne pomoći.

Osobe pravosnažno osuđene za navedena krivična djela u obavezi su da se svake godine, na dan izdržane kazne, jave nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i da tu jedinicu obavijeste o svakom putovanju van mjesta stanovanja, odredištu i dužini trajanja putovanja najkasnije 24 sata prije putovanja, te da u roku od tri dana prijave svaku promjenu ličnih podataka.

Počinioci navedenih krivičnih djela obavezni da se uzdržavaju od posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetne osobe, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta, dječje manifestacije i slično.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 16.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772