Zastava Srbije

ODRŽAN SEMINAR O EFIKASNOSTI SUDSKOG POSTUPKA U PRAVNOJ TEORIJI I U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

17.10.2022.


Pravnici iz Ureda registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine učestvovali su na seminaru pod nazivom Efikasnost sudskog postupka u pravnoj teoriji i u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Seminar je održan u četvrtak, 13. oktobra 2022. godine, u Sarajevu.

Seminar je organizirao Ustavni sud Bosne i Hercegovinu uz podršku AIRE centra Programa za Zapadni Balkan.

Seminar je otvorila pozdravnim govorom Sevima Sali-Terzić, registrar Ustavnog suda BiH.

Tokom ovog seminara edukator, dr. Andrej Matić, pravni savjetnik u Pravnoj službi Evropske službe za vanjsko djelovanje, govorio je o dužini, trajanju, troškovima i predvidivosti sudskog postupka.

Za vladavinu prava neophodan je funkcionalan i efikasan pravosudni sistem, koji se može izgraditi racionalizacijom postupka, izbjegavanjem nepotrebnih troškova i dosljednim uvažavanjem sudske prakse, istakao je dr. Matić.

Stručno usavršavanje pravnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine podržao je AIRE centar u okviru projekta Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini, koji se provodi od 2022. do 2025. godine uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Jedan od prioriteta ovog projekta je unapređenje usaglašavanja i transparentnosti domaće sudske prakse i njena harmonizacija sa dobrom praksom, odlukama Ustavnog suda BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima naročito u oblasti krivičnog pravosuđa.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda BiH, 13.10.2022.

Naslov: Redakcija