Zastava Srbije

BIH RAZMJENJUJE POVJERLJIVE PODATKE SA 12 EVROPSKIH ZEMALJA

17.10.2017.


BiH na osnovu potpisanih sporazuma tajne podatke može razmjenjivati sa 12 evropskih zemalja, a mahom se radi o informacijama u vezi sa terorizmom, radikalizmom i svim vidovima organizovanog kriminala.

Prvi takav dokument potpisan je još 2004. godine, a riječ je o sporazumu između BiH i Evropske unije o bezbjednosnim procedurama za razmjenu povjerljivih informacija koji je na snagu stupio dvije godine kasnije.

Na listi zemalja sa kojima BiH ima pravni osnov za razmjenu i obostranu zaštitu tajnih te povjerljivih podataka su, prema evidenciji koju vodi Ministarstvo inostranih poslova BiH, između ostalih, Slovenija, Bugarska, Slovačka, Češka, Poljska i Makedonija. Sporazumi sa Crnom Gorom i Albanijom su u fazi notifikacije.

U Ministarstvu bezbjednosti su potvrdili da su potpisani sporazumi sa 12 država, a okončani su postupci pregovaranja sa pet država, te da se potpisivanje sporazuma očekuje u narednom periodu.

- Sa više država je pokrenuta inicijativa za potpisivanje sporazuma o zaštiti i čuvanju tajnih podataka - ukazali su u Ministarstvu bezbjednosti bez navođenja o kojim državama se radi.

Posljednji sporazum između Savjeta ministara BiH i neke od evropskih zemalja o razmjeni i obostranoj zaštiti ličnih podataka potpisan je polovinom prošlog mjeseca u Sarajevu. Njime je predviđena razmjena podataka između BiH i Njemačke, a tom prilikom je ukazano na važnost sporazuma u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma, te jačanju povjerenja policijskih agencija dvije zemlje.

Predmet sporazuma je, pojasnili su u Ministarstvu, namjera država potpisnica da obezbijede obostranu zaštitu svih tajnih podataka, a sporazumi propisuju i postupak pružanja pravne pomoći u postupcima bezbjednosnih provjeravanja osoba koja dolaze pod lupu na teritoriji države potpisnice.

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić naglašava da je jedan od ključnih interesa BiH da proširi listu zemalja sa kojima će razmjenjivati važne informacije i od kojih će ih dobijati kroz zvanične procedure. BiH je, kaže, posebno zainteresovana da tu vrstu saradnje produbljuje sa evropskim zemljama, ali i onima izvan Evrope.

- Razmjena podataka se pokazala kao dobar proces. Radi se o razmjeni povjerljivih podataka koji se odnose na terorizam, radikalizam, nasilni ekstremizam, organizovani kriminal kao što su krijumčarenje droge, oružja, auto-mafija... Potrebno je obezbijediti sistem zaštite podataka i garantovati da neće biti zloupotrijebljeni ničiji lični podaci i da ti podaci neće nikome biti nezakonito ustupljeni - rekao je Mektić.

Pojašnjava da su sporazumi jedini legalan put na osnovu kojeg BiH može razmjenjivati tajne podatke, jer bi u suprotnom to bilo zloupotreba.

Zemlje sa kojima BiH ima potpisane sporazume:

  • Slovenija
  • Bugarska
  • Slovačka
  • Češka
  • Makedonija
  • Poljska
  • Albanija
  • Crna Gora
  • Njemačka

IZVOR: Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 16.10.2017.

Naslov: Redakcija