Zastava Srbije

SAVJET EVROPSKE UNIJE DONIO ZAKLJUČKE O BIH: Ubrzati reforme posebno u vezi sa funkcionisanjem i nezavisnošću pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borbi protiv terorizma i sprječavanja radikalizacije

17.10.2017.


Savjet Evropske unije potvrio je svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje i izrazio, kako se navodi u zaključcima, žaljenje zbog retorike utemeljene u prošlosti i ranog početka izbornih kampanja, koji su usporili tempo reformi i uticali na političku klimu u BiH.

Apeluje se na vlasti u BiH da ubrzaju sveobuhvatne reforme, posebno u vezi sa funkcionisanjem i nezavisnosti pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borbi protiv terorizma i sprječavanja radikalizacije.

Od BiH se traži da nastavi rad na odgovaranju na Upitnik Evropske komisije kroz mehanizam koordinacije. Ponovo se ističe da principi jednakosti svih građana i nediskriminacije moraju biti u potpunosti zagarantovani, uključujući i realizaciju presude Sejdić i Finci, i drugih povezanih presuda.

Savjet Evropske unije očekuje od BiH da u zadatim rokovima riješi pitanje presude Ustavnog suda BiH iz decembra 2016. godine, u vezi sa određenim izbornim odredbama za Dom naroda Federacije. i da se reformama izbornog zakona pristupi u duhu konsenzusa, dijaloga i preporuka OEBS - a.

Osim toga, naglašava se potreba punog poštovanja vojnog dijela Operacije Althea u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine da očuvanju bezbjedsnoti, pod obnovljenim mandatom UN-a.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 16.10.2017.

Naslov: Redakcija