Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI: Muzejski savjet se vraća u okvire savjetodavnog tijela koje u svom radu neće utvrđivati prijedloge pravilnika, već će isključivo davati mišljenja i sugestije prilikom donošenja pravilnika. Jedna od novina u Nacrtu zakona odnosi se na proceduru osnivanja i početka rada muzejskih ustanova, u smislu da ministar rješenjem imenuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada muzejske ustanove


Narodna skupština Republike Srpske na 14. redovnoj sjednici usvojila je Zakon o pozorišnoj djelatnosti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske dr Dane Malešević rekao je da su Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti propisana određena rješenja s ciljem podizanja kvaliteta u oblasti muzejske djelatnosti. Preciznije je definisano da je zbirka stručno obrađena cjelina muzejske građe unutar ustanove koja obavlja muzejsku djelatnost, kao i unutar drugog pravnog lica.

"Propisano je da se u materijalno i kulturno nasljeđe, kao proizvod ljudskog rada, ubrajaju predmeti, dokumenti i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih ličnosti", pojasnio je ministar Malešević.

On je naglasio da se u materijalno i kulturno nasljeđe ubrajaju i istorijska zbivanja, kulturni, naučni, politički, ekonomski, tehnički razvoj, kao i predmeti koji svjedoče o razvoju prirode i društva od praistorije do danas.

Veći dio odredbi Nacrta zakona odnosi se na poslove i nadležnosti Muzejskog savjeta kao stručnog i savjetodavnog tijela koje vrši stručne, savjetodavne i druge poslove od interesa za obavljanje, razvoj i unapređenje muzejske djelatnosti. Kroz navedene izmjene, Muzejski savjet se vraća u okvire savjetodavnog tijela koje u svom radu neće utvrđivati prijedloge pravilnika, već će isključivo davati mišljenja i sugestije prilikom donošenja pravilnika.

Jedna od novina u Nacrtu zakona odnosi se na proceduru osnivanja i početka rada muzejskih ustanova, u smislu da ministar rješenjem imenuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada muzejske ustanove.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i Zakon o pozorišnoj djelatnosti, koji je donesen s ciljem poboljšanja i unapređenja postojećeg normativnog okvira a kako bi se osavremenio rad pozorišta i napredak u stručnom smislu, kao i zaštita pozorišta i pozorišne djelatnosti u institucionalnom smislu. Ovim Zakonom na sveobuhvatan način uređeno je obavljanje pozorišne djelatnosti, kao i uslovi za rad i djelovanje svih učesnika u ovoj djelatnosti.

Ministarstvo prosvjete i kulture je prethodno, postupajući prema zaključku Narodne skupštine Republike Srpske, a s obzirom da se ovim Zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane, organizovalo javne rasprave u Banjoj Luci, Bijeljini i Trebinju te i na taj način konsultovalo zainteresovane organe i organizacije, naučne i stručne institucije, kako bi došlo do što kvalitetnijeg zakonskog rješenja koje uređuje ovu važnu oblast kulture.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete RS, 14.10.2016.