Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO: Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona


Vlada FBiH je na sjednici u petak, 14. oktobra 2016. godine, uvrdila Nacrt zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH. Među propisanim nadležnostima ove agencije je supervizija rada i zakonitosti poslovanja subjekata bankovnog sistema, nalaganje i poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, kao i restrukturiranje banaka sukladno propisima.

U obavljanju ovih poslova, Agencija ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju subjekata bankovnog sistema, kao i pravnih osoba koje su sa subjektom bankovnog sustava, koji je predmet supervizije, povezane imovinskim ili upravljačkim odnosima.

Kako je objavljeno, među razlozima za donošenje novog Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH je i potreba njegovog usklađivanja s relevantnim zakonodavstvom Evropske unije, kao i inoviranja zakonskih rješenja, s obzirom na to da je postojeći zakon donesen 1998. godine i da je, u međuvremenu, pretrpio veći broj izmjena i dopuna.


Izvor: Vebsajt eKapija, 15.10.2016.