Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 30.06.2021. godine

17.09.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 137. sjednici u Banjaluci, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1 - 30.06.2021. godine, prema kojem su planirani prihodi i primici ostvareni u iznosu od od 2,272.3 miliona KM, što je za 20% više u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 1,473.0 miliona KM, što je za 3% više u odnosu na planirani Budžet za prvih šest mjeseci.

Prihodi od direktnih poreza ostvareni su u iznosu od 712.5 miliona KM, što je za 6% više u odnosu na planirani Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Indirektni porezi su viši za 4% u odnosu na plan i iznose 646.9 miliona KM.

Kada se ukupno ostvareni prihodi i primici budžetskih korisnika umanje za dio koji je ostvaren kroz međusobne transakcije korisnika, ukupni konsolidovani prihodi i primici u periodu 01.01.-30.06.2021. godine iznose 2,440.8 miliona KM.

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 1,834.7 miliona KM, što je za 3% manje u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iskazani u iznosu od 1,555.9 miliona KM, što je za 2% manje u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Kada se ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžetskih korisnika umanje za dio koji je realizovan kroz njihove međusobne transakcije, ukupni konsolidovani rashodi i izdaci u periodu 01.01.-30.06.2021. godine su iskazani u iznosu od 1,982.4 miliona KM.

Izdaci za otplatu dugova u prvoj polovini 2021. godine iznose 253.9 miliona KM, što je za 10% manje u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Ino-dug je u prvoj polovini 2021. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 132.3 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 163.7 miliona KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije.

Cilj ove odluke je da se uspostavi isplata mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske.

Odlukom su prioritetno obuhvaćeni borci koji su ispunili uslove iz Javnog poziva koji je Ministarstvo raspisalo za ovu kategoriju boraca početkom kalendarske godine. Takođe, data je i mogućnost da se isplata vrši i borcima koji naknadno ispune uslove utvrđene ovom odlukom, ukoliko podnesu zahtjev.

Mjesečno novčano primanje isplaćivaće se počev od oktobra mjeseca ove godine u iznosu obračunatom po važećoj osnovici za mjesečni borački dodatak, a koji zavisi od broja mjeseci koje je borac proveo u zoni borbenih dejstava.

Za realizaciju isplate mjesečnog novčanog primanja po ovoj odluci prema procjeni potrebno je izdvojiti mjesečno 399.170,05 KM, odnosno na godišnjem nivou 4.790.040,60 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samopurave u iznosu od 750.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se kako slijedi:

Nerazvijene opštine – Bratunac 24,425.00 KM, Višegrad 20,131.25 KM, Vlasenica 23,156.25 KM, Donji Žabar 20,731.25 KM, Kostajnica 23,431.25 KM, Ljubinje 21,150.00 KM, Nevesinje 22,550.00 KM, Novi Grad 20,806.25 KM, Petrovac 17,718.75 KM, Petrovo 23,850.00 KM, Ribnik 21,056.25 KM, Rogatica 20,150.00 KM, Han Pijesak 20,518.75 KM, Šamac 22,675.00 KM, Šipovo 20,150.00 KM.

Izrazito nerazvijene opštine – Berkovići 19,981.25 KM, Vukosavlje 22,275.00 KM, Istočni Drvar 18,675.00 KM, Istočni Mostar 22,875.00 KM, Istočni Stari Grad 19,350.00 KM, Jezero 23,200.00 KM, Kalinovik 19,556.25 KM, Kneževo 22,075.00 KM, Krupa na Uni 23,375.00 KM, Kupres 19,981.25 KM, Lopare 21,056.25 KM, Novo Goražde 20,681.25 KM, Osmaci 21,356.25 KM, Oštra Luka 23,375.00 KM, Pelagićevo 20,856.25 KM, Rudo 23,875.00 KM, Srebrenica 20,381.25 KM, Trnovo 21,100.00 KM, Čajniče 21,400.00 KM i Šekovići 22,075.00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Razlozi za izmjenu Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, tiču se pristiglih prijedloga za izmjenu gore navedene odluke od strane javnih visokoškolskih ustanova.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je odobreno proširenje broja studenata za ukupno 45 mjesta dok je Univerzitetu u Banjoj Luci odobreno proširenje broja studenata za ukupno 141 mjesto.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 16.09.2021.

Naslov: Redakcija