Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POČINJE IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA FBIH 2021-2027.

17.09.2018.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Pri izradi Strategije bit će primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Strategija će, također, sadržavati i prioritete i razvojne pravce definisane u relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama BiH, uključujući i Agendu 2030. koju je donijela Generalna skupština UN-a.

Nosilac izrade Strategije je Federalni zavod za programiranje razvoja, a učesnici u ovom procesu su nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te socijalno-ekonomski partneri. Jedinice lokalne samouprave svoje interese u procesu izrade Strategije razvoja FBiH izražavaju i zastupaju putem Saveza općina i gradova FBiH.


IZVOR: Vebsajt ba.ekapija, 16.09.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772