Zastava Srbije

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA PODSTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI DISTRIKTA BRČKO: Zahtjevi se mogu predati do 31. oktobra

17.08.2021.


Počeo je prijem zahtjeva za podsticaje u poljoprivredi u Brčkom. Pravilnikom je predviđeno da se prijem zahtjeva zaprima do 31. oktobra 2021. godine, tako da poljoprivredni proizvođači imaju dovoljno vremena. U prethodnoj godini bilo 2.047 zahtjeva ali se taj broj mijenja svake godine. 

Zagarantirani iznos koji će se isplaćivati odmah je, za fizička lica 20.000 maraka, za fizička lica u sistemu PDV-a 30.000, i za pravna lica 40.000 KM. Ostatak, saglasno zahtjevima, a u limitima kako je bilo predviđeno i prethodnim pravilnicima, isplaćivat će se tek nakon završetka prijema svih zahtjeva i utvrđivanja koliko je novca potrošeno, a koliko je predviđeno budžetom. Za 2021. godinu za ove namjene osigurano je 10 miliona KM, a maksimalni iznosi ostali su na istom nivou kao i proteklih godina.

Novine koje su sadržane u Pravilniku su određeni limiti i to u stočarskoj proizvodnji u broju grla, a u ratarskoj proizvodnji površini zemljišta koja se može obrađivati, odnosno za koje se daje posticaj.

Pravo na poticaj se ne može ostvariti za površine koje su GMO, kao ni za poljoprivredne površine na kojima je prisutna ambrozija, kažu u Vladi Brčko distrikta.


IZVOR: Source, 13.08.2021.

Naslov: Redakcija