Zastava Srbije

IZMJENA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA: Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti vaučere za plaćanje smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom

17.08.2020.


Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo trgovine i turizma da pripremi izmjenu Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2020)  koja će se odnositi na propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na turistički vaučer.

Prema ovim izmjenama, jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti vaučere za plaćanje smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom.

Na ovaj način smanjuje se propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na dodjelu turističkog vaučera.

Prema trenutno propisanim uslovima, potrebno je realizovati tri noćenja na destinaciji za jedan, odnosno četiri noćenja za dva vaučera.

Nakon što pripremi ovu izmjenu, Ministarstvo trgovine i turizma treba da uredbu uputi na razmatranje i usvajanje Kompenzacionom fondu i Vladi Republike Srpske.

Iz Vlade napominju da kontinuirano prate uticaj štetnih posljedica epidemije virusa korona na privredu Republike Srpske, te da su u stalnom kontaktu sa predstavnicima Privredne komore, Unije udruženja poslodavaca i udruženjem privrednika.


IZVOR: BHRT, 14.08.2020.

Naslov: Redakcija