Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Agencija za javne nabavke činila propuste u promeni Zakona

17.08.2017.


Agencija za javne nabavke BiH trebalo bi da bude zaštitnik zakona koji reguliše tu osjetljivu oblast i primjer drugima kako da se ponašaju, ali to u prošloj godini nije bio slučaj jer je od revizora dobila primjedbe upravo za loše poteze u vezi sa javnim nabavkama.

Taj apsurd revizori su otkrili prilikom analize njihovih finansijskih izvještaja i rada u toku 2016. godine. Da stvar bude još gora, gotovo identične zamjerke imali su i na rad Kancelarije za razmatranje žalbi BiH kao drugostepenog organa u oblasti javnih nabavki.

Agencija za javne nabavke BiH dobila je pozitivno mišljenje od revizora, ali im je skrenuta pažnja upravo na primjenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BIH", br. 39/2014) i nepoštovanje odredbe kojom je propisano da podnosi prijave za prekršaje kada utvrdi povrede zakona koje su u njenoj nadležnosti. Agencija je u izvještaju o radu za prošlu godinu naglasila da je usvojila pravilnik o praćenju postupka nabavki.

- Izvještaj o radu ne sadrži informacije o rezultatima monitoringa i podatke o utvrđenim nedostacima prilikom praćenja javnih nabavki, te da li su utvrđeni nedostaci mogli biti osnov za pokretanje prekršajnih prijava. Na osnovu raspoloživih informacija, Agencija za javne nabavke u 2016. godini nije podnosila prekršajne prijave u skladu sa pomenutim zakonom - istakli su revizori.

Dodaju da su tokom revizije informisani da su u toku usaglašavanja sa Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH na osnovu kojih bi pripremili pravilnik za pokretanje prekršajnih prijava.

- Međutim, nismo upoznati sa razlozima zbog kojih pravilnik, ako je njegovo odstojanje uslov za pokretanje prekršajnih prijava, nije ranije donesen - navode revizori uz zaključak da je potrebno analizirati razloge zbog kojih nisu pokretane prekršajne prijave te obezbijediti uslove za dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama.

Slične ocjene dobilo je i rukovodstvo Kancelarije za razmatranje žalbi. I njima je skrenuta pažnja na primjenu Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da podnose prijave za prekršaje koji su navedeni u odredbama pomenutog zakona.

Kancelarija za razmatranje žalbi je prema podacima revizora prošle godine primila 2.684 žalbe i do njenog isteka riješila 2.524 slučaja.

- Uzimajući u obzir broj žalbenih postupaka koji su vođeni kod Kancelarije za razmatranje žalbi od stupanja na snagu novog Zakona o javnim nabavkama, rast broja žalbi, broj riješenih predmeta u korist podnosioca žalbi zbog nepravilnog postupanja ugovornih organa te činjenicu da od stupanja na snagu novog zakona nije bilo podnošenja prekršajnih prijava, kao i namjeru zakonodavca da se kroz primjenu prekršajnih odredaba poboljša ili unaprijedi sistem, preporučujemo analizu dosadašnjeg pristupa u obradi predmeta u žalbenim postupcima u smislu primjene zakona - zaključili su revizori.

Revizori su Kancelariji za razmatranje žalbi BiH podvukli da moraju ojačati i borbu protiv korupcije nakon što su došli do saznanja da su lani izostale aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u realizaciji obaveza utvrđenih u Strategiji za borbu protiv korupcije BiH do 2019. godine.

- Uzimajući u obzir ulogu i nadležnosti Kancelarije za razmatranje žalbi u procesu javnih nabavki, preporučujemo nadležnima da ulože maksimalne napore u preduzimanju mjera koje su predviđene usvojenom Strategijom za borbu protiv korupcije - navedeno je u izvještaju.


IZVOR: Glas Srpske, 16.08.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772