Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE: Propisi ne predviđaju jasna pravila za imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija

17.08.2017.


Vijeće ministara BiH je nastavilo sa praksom imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija iako propisi ne predviđaju jasna pravila za ovu vrstu imenovanja, saopćeno je iz Transparency Internationala u BiH.

Na sjednici održanoj 6. jula 2017. bila su čak dva imenovanja vršilaca dužnosti, pa je imenovan v.d. direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i  v.d. zamjenik direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. Privremena imenovanja su u oba slučaja na 60 dana.

Ranije je Vijeće ministara dva puta na 60 dana imenovalo v.d. pomoćnika direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima, a i sadašnji direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) je prvo imenovan kao vršilac dužnosti.

Transparency International u BiH (TI BiH) je tada dobio odgovor od Ministarstva civilnih poslova da se pri imenovanju uopšte nisu provjeravali uslovi predviđeni Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 12/2002, 19/2002, 8/2003, 35/2003, 4/2004, 17/2004, 26/2004, 37/2004, 48/2005, 2/2006, 50/2008 - dr. zakon, 43/2009, 8/2010 i 40/2012) ili drugim posebnim propisima, kao i da u slučaju v.d. imenovanja, lice ne mora nužno ispunjavati sve uslove koji se traže za konkretnu poziciju.

Sporne prakse privremenih imenovanja se ponavljaju više puta i odnose se na nesrazmjerno dug period, a pored toga nisu propisane jasne procedure, pravila i kriterijumi čime je stvoren prostor za politička imenovanja.

TI BiH apeluje na Vijeće ministara da se suzdrži od imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija dok god se ovo pitanje jasno ne uredi na način da se u transparentnom postupku, pod samo unaprijed određenim uslovima i na tačno određen period, mogu vršiti takva imenovanja. Kako bi se ova situacija prevazišla, potrebno je u prvom redu inicirati izmjene i dopune Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Klix, 16.08.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772