Zastava Srbije

RS: Održana 1. sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije

17.07.2023.


Na prvoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić upoznao je članove Štaba sa trenutnom situacijom u Republici Srpskoj u vezi sa zaraznom bolesti afričkom kugom svinja.

Ministar Savo Minić istakao je da na prostoru Semberije do sada eutanazirano 4200 svinja, te da je postavljeno 26 dezo barijera. Dodao je da trenutno imamo 20 žarišta, a timovi na terenu preduzimaju sve mjere i radnje potrebne za sprečavanje širenja bolesti na ostale dijelove Republike Srpske.

Na sjednici štaba je istaknuto da je jedan od velikih problema i izazova sa kojima se susreću timovi civilne zaštite nedostatak i slab odziv zaineresovanih ljudi prilikom utovara i odvoza uginulih životinja, što predstavlja priritetni posao u sprečavanju zaraze.

Komandant Republičkog kriznog štaba Radovan Višković naredio je da se mobilišu svi raspoloživi kapaciteti u ljudstvu i mehanizaciji kako bi se suzbilo širenje ovog virusa, te istako da je pravoremeno odlaganje uginulih životinja u skladu sa propisima prioritetni posao za sprečavanje daljeg širenja ove bolesti.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske donio je odluku o isplati tri miliona KM za sanaciju štete i sprovođenje mjera suzbijanja i iskorijenjivanja afričke kuge svinja.

Raspodjela izvojenog novca počeće krajem naredne sedmice, nakon obrade rješenja koja će biti donesena u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podrške za sanaciju štete.

Novac će se isplaćivati u skladu sa prioritetima, a to su proizvođači koji su prvi pretrpjeli štetu i veliki proizvođači.

Ministar Minić je istako da je ostvarena dobra saradnja sa načelnicima opštinama Ugljevik i Lopare, koje su takođe postavile dezo barijere i sprovode sve predložene mjere.

Na sjednici Štaba je istaknuto da situaciju na terenu dodatno komplikuje loša saradnja i komunikacija sa gradonačelnikom Grada Bijeljina Ljubišom Petrovićem, koji je izdao naredbu za prebrojavanjem svinja na žarištima, što trenutno predstavlja problem prilikom ulaska na zaražena područja, i doprinosi širenju zaraze.

Takođe, održan je sastanak sa članovima međunarodnog ekspertskog tima za suzbijanje afričke kuge svinja, koji su konstantovali da su u Republici Srpskoj preduzete odgovarajuće mjere i radnje na suzbijanju afričke kuge svinja.

Na Štabu je takođe istaknuto da će uzorkovanje biti stoodstotno, što podrazumijeva pregled svake svinje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno njegove stručne komisije i timovi će preuzeti cjelokupni posao na popisu štete, obradi podataka, obeštećenjima, kao i sve poslove potrebe za suzbijanje virusa africke kuge svinja.

Konstatovano je da se na velikim farmama svinja nije pojavila bolest, već na domaćinstvima sa manjom proizvodnjom svinja.

Stručni operativni tim uputio je apel građanima i privrednicima na ugroženim područjima da pruže pomoć pogođenim gazdinstvima i domaćinima prilikom suzbijanja širenja bolesti, zarad dobrobiti cjelopkupne zajednice.

Takođe, apel Republičkog štaba je da se svi pridržavaju propisanih mjera, kao i da će nesavjesni pojedinci koji koji krše propisane mjere biti snkcionisani.

Republički štab za vanredne situacije, pored ministara, čine i direktori Republičke uprave civilne zaštite, Policije, Veterinarskog instituta Republike Srpske “Dr Vaso Butozan”, Inspektorata Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.07.2023.

Naslov: Redakcija