Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI UNSKO-SANSKOG KANTONA: Za sindikate sporne mnoge odredbe, a najviše pažnje izazvala je predviđena mogućnost o zapošljavanju državnih službenika na period od tri godine bez raspisivanja javnog konkursa

17.07.2019.


Savez sindikalnih organizacija Unsko-sanskog kantona protivi se namjerama Vlade USK da izmijeni Zakon o državnoj službi USK, te ističu kako se radi o koraku unazad i pokušaju da se državna uprava stavi pod punu političku kontrolu.

Inače, o nacrtu pomenutog zakona trebalo bi da odlučuje Skupština USK na svom narednom zasjedanju.

Prema riječima Fazira Vukalića, predsjednika Savez sindikalnih organizacija, u predloženim izmjenama postoji mnogo spornih odredaba, a najviše kontroverze izazvala je predviđena mogućnost o zapošljavanju državnih službenika na period od tri godine bez raspisivanja javnog konkursa.

Također, predloženim zakonskim izmjenama, planira se ukidanje odredbe o tome da na javnom konkursu mora biti primljen najbolji kandidat.

"Predložene izmjene su u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018) i Zakonom o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka US). Njima se omogućuje izbor bilo kojeg kandidata koji je konkurisao bez obzira na njegovo znanje, reference i pokazane rezultate. Znači, potpuno se zanemaruje kvalifikovanost i kompetentnost i nameće se princip podobnosti, čime se na direktan način uvodi politizacija u državnu službu", ukazao je Vukalić.

Dodaje kako je sporna i odredba o toma da žalba na rješenje za prijem u radni odnos ne odlaže izvršenje tog rješenja, što je suprotno evropskim i međunarodnim konvencijama o radu te ljudskim pravima i slobodama.

Vukalić ističe kako predlagač izmjena i dopuna zakona dosad nije tražio mišljenje niti stav sindikata.

"Ukoliko se ne odustane od zakonske procedure usvajanja, pokrenućemo postupke prema nadležnim sudovima, a ako treba obratićemo se i Sudu za ljudska prava u Strazburu", ukazao je Vukalić.

Ministar pravosuđa u Vladi USK Asim Dizdarević ističe kako se radi o nacrtu zakona i da će njegov konačan prijedlog biti utvrđen nakon konsultacija sa socijalnim partnerima.

Kada je riječ o odredbama na koje ukazuju sindikati, ističe kako u njima ne vidi ništa sporno.

Što se tiče zapošljavanja državnih službenika do tri godine bez raspisivanja javnog konkursa, Dizdarević je kazao kako je to predviđeno i federalnim propisima.

"I ranije se moglo zapošljavati bez konkursa, ali do tri mjeseca. Postala je praksa da se ugovori sklapaju svaka tri mjeseca pa se namire i tri godine. Naglašavam, ja ne tvrdim da je ovo vrhunsko rješenje. Mislim da ovo rješenje treba analizirati. Naša namjera je da se nešto popravi i da se ubrzaju dosad spore administrativne procedure", rekao je Dizdarević.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Zlatan Čekić, 12.07.2019.

Naslov: Redakcija