Zastava Srbije

PRIJEDLOG IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Cilj - sankcionirati svaki oblik govora mržnje koji kontaminira javni prostor u BiH, uključujući internet i društvene mreže

17.06.2021.


Prijedlog izmjena Krivičnog zakona BiH je usvojen u prvom čitanju na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH u utorak, 15. juna.

Izmjene zakona je uputio zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Skupštine BiH, Denis Zvizdić, kako bi se, kako je navedeno, sankcionirao svaki oblik govora mržnje koji kontaminira javni prostor u BiH, uključujući internet i društvene mreže.

“Mislim da je krajnje vrijeme da kao država preventivno djelujemo kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva i zaustavimo govor mržnje i poticanje na nasilje, posebno na internetu i društvenim mrežama”, kazao je Zvizdić.

Izmjenama se traži, između ostalog, da “ko putem štampe, radija ili na javnom mjestu javno poziva, izaziva ili podstiče ili učini dostupnim javnosti letke, slike ili neke druge materijale ili sadržaje kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema pojedincu ili grupi ljudi zbog njihove nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, jezika, boje kože, spola, seksualnog opredjeljenja, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili kakvih drugih osobina, će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine”.

Prema daljoj proceduri, predlažu se amandmani, a nakon toga, zakon će pred poslanicima biti i u drugom čitanju.

Ukoliko se desi da i tada izmjene zakona budu usvojene, zakon mora potvrditi i Dom naroda Parlamenta BiH (drugi dom za odlučivanje u BiH).

U Bosni i Hercegovini djeluje 615 internet portala. Za pokretanje portala u BiH sa državnom domenom je potrebno ime i prezime, lični dokument, te 25 eura, koliko se plaća za kreiranje i aktivaciju naziva domene, a godišnje održavanje naziva košta oko 15 eura.

Korisnik naziva je samostalno odgovoran za svaku zloupotrebu stranice s dodijeljenom domenom, kao i za otklanjanje neprimjerenih sadržaja. Što se tiče mogućnosti komentarisanja sadržaja, 360 portala ne daje mogućnost komentarisanja i interakcije. Sadržaj komentara objavljuju najčešće anonimni posjetioci, navodi se u istraživanju.

Skoro polovina portala koji objavljuju informativne medijske sadržaje nema impressuma, odnosno nisu navedeni podaci o imenima urednika i novinara tog medija. To pokazuju rezultati istraživanja „Mapiranje medijskih portala u BiH“ koje je predstavljeno u utorak, 15. juna 2021. u organizaciji Centra za promociju civilnog društva (CPCD).

Vijeće za štampu u BiH reaguje po prijavama koje prime, ali kao samoregulirajuće tijelo nema mogućnost efikasnog sankcionisanja portala koji omogućavaju govor mržnje. Ovo tijelo bilježi kontinuirani porast govora mržnje u online prostoru, naročito u komentarima posjetilaca i na društvenim mrežama. Takođe nailazi i na teškoće poput neadekvatne reakcije tužilaštava i nepokretanje postupaka protiv korisnika internet portala koji zloupotrebljavaju pravo na diskusiju i razmjenu mišljenja u sekcijama za komentarisanje.


IZVOR: Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela, Gojko Veselinović 15.06.2021.

Naslov: Redakcija