Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjeni Zakona o republičkoj upravi, o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima


Vlada Republike Srpske donijela je, na sjednici održanoj 16. juna 2016. godine, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu 317.174 KM. Sredstva su namijenjena za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 216 radnika iz 34 preduzeća, koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samopurave, u ukupnom iznosu od 500.000 KM.

Raspodjela sredstava vrši se na osnovu utvrđenih kriterijuma za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, kao i Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodjelu finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Usvojena je i informacija o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice ovogodišnjeg roda.

Vlada u cijelosti podržava mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a koje su usmjerene na obezbjeđivanje uslova za proizvodnju i otkup pšenice.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tokom ove godine, na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, realizuje podsticajne mjere kao podršku tekućoj proizvodnji i to podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice u 2015./2016. godini u iznosu 250 KM po hektaru, te regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,60 KM po litru.

Prema tom Pravilniku, premija za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu ovogodišnjeg roda iznosi 0,05 KM po hektaru.

Ukupan iznos podsticaja po hektaru sjetvene površine pod merkantilnom pšenicom u 2015./2016. godini iznosit će oko 500 KM po hektaru.

Pravo na navedene podsticaje ostvaruju proizvođači koji su u tekućoj godini izvršili ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Vlada je odlučila da neće biti povećanja školarina za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2016./2017. godinu.

Plaćanja školarine oslobođeni su studenti – djeca poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, studenti – djeca ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije, studenti – invalidi Vojske Republike Srpske od prve do pete kategorije, studenti sa invaliditetom i studenti – djeca bez oba roditelja.

Upravni odbor visokoškolske ustanove može donijeti odluku o oslobađanju od plaćanja školarine na teret vlastitih sredstava, najviše pet studenata i to na onim studijskim programima na kojima nije odobren upis studenata na teret budžeta.

Donesena je i odluka po kojoj se broj od od 6.595 redovnih i vanrednih studenta koji će se upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2016./2017. godine povećava za stotinu i sada iznosi 6.695.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku, kojim se definiše da je Republička uprava civilne zaštite sada samostalna republička uprava.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi poboljšanja organizacije i funkcionisanja Republičke uprave civilne zaštite, koja je do sada organizaciono bila u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima po hitnom postupku, kojim se Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 117/2011 i 37/2012) usklađuje sa novim Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016).

Predloženim izmjenama i dopunama se propisuje pravo i način korištenja godišnjeg odmora, utvrđuje pravo na plaćeno odsustvo i neplaćeno odsustvo, propisuje mogućnost preuzimanja državnog službenika u drugi republički organ uprave, te propisuje novi uslov za zaključenje ugovora na određeno vrijeme.

Propisuje se i dužina trajanja probnog rada, definiše ko se smatra pripravnikom, propisuje visina i trajanje novčane kazne za teže i lakše povrede radnih dužnosti i utvrđuje visina novčane kazne za prekršaj koji počini odgovorno lice u republičkom organu uprave.

Prihvaćena je informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja za prošlu godinu, koja će biti dostavljena Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Vlada je razmotrila i usvojila Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvo tromjesječje ove godine, te utvrdila Nacrt programa razvoja javne uprave i javnog sektora za period od 2016. do 2020. godine.


Izvor: Vebsajt BHRT, 16.06.2016.