Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH: nastavak 6. sjednice 24. maja 2023. godine – Razmatranje prijedloga zakona

17.05.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je nastavak 6. sjednice Predstavničkog doma za srijedu, 24. maj 2023. godine, sa početkom u 12 sati.

Napominjemo da je sjednica prekinuta nakon otvaranja 6. tačke dnevnog reda. 

Usvojeni dnevni red: 

 1. Usvajanje zapisnikâ 4. hitne i 5. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija, sa zahtjevom da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-701/23 od 24. 3. 2023;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Šerif Špago, zakon broj: 01-02-1-2219/22 od 29. 12. 2022. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2145-1/22 od 2. 2. 2023, skraćeni postupak, P.Z.E.I. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, broj: 01-02-1-483/23 od 24. 2. 2023, sMišljenjem Ustavnopravne komisije;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-607/23 od 10. 3. 2023, skraćeni postupak, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim standardima, predlagač: poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević-Dizdarević i Denis Zvizdić, broj: 01-02-2-669/23 od
  21. 3. 2023;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-21-1-613/23 od 21. 3. 2023;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Šerifa Špage povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (predlagač: Predsjedništvo BiH), broj: 01,02-02-1-697/23 od 30. 3. 2023;
 11. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu:
  1) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-995/22 od 24. 6. 2022,
  2) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-996/22 od 24. 6. 2022,
  3) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem za 2021. godinu, broj: 01-16-19-997/22 od 24. 6. 2022,
  4) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-998/22 od 24. 6. 2022,
  5) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-999/22 od 24. 6. 2022,
  6) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1000/22 od 24. 6. 2022,
  7) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1001/22 od 24. 6. 2022,
  8) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1002/22 od 24. 6. 2022,
  9) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1003/22 od 24. 6. 2022,
  10) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1004/22 od 24. 6. 2022,
  11) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1005/22 od 24. 6. 2022,
  12) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1006/22 od 24. 6. 2022,
  13) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1007/22 od 24. 6. 2022,
  14) Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1008/22 od 24. 6. 2022,
  15) Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1009/22 od 24. 6. 2022,
  16) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1010/22 od 24. 6. 2022,
  17) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1011/22 od 24. 6. 2022,
  18) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1012/22 od 24. 6. 2022,
  19) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1013/22 od 24. 6. 2022,
  20) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1014/22 od 24. 6. 2022,
  21) Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1015/22 od 24. 6. 2022,
  22) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1185/22 od 22. 7. 2022,
  23) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1188/22 od 22. 7. 2022,
  24) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1190/22 od 22. 7. 2022,
  25) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1191/22 od 22. 7. 2022,
  26) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1192/22 od 22. 7. 2022,
  27) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za unapređenje stranih investicija BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1193/22 od 22. 7. 2022,
  28) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1194/22 od 22. 7. 2022,
  29) Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1195/22 od 22. 7. 2022,
  30) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1196/22 od 22. 7. 2022,
  31) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1197/22 od 22. 7. 2022,
  32) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1198/22 od 22. 7. 2022,
  33) Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1199/22 od 22. 7. 2022,
  34) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1200/22 od 22. 7. 2022,
  35) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1201/22 od 22. 7. 2022,
  36) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1202/22 od 22. 7. 2022,
  37) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1203/22 od 22. 7. 2022,
  38) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1204/22 od 25. 7. 2022,
  39) Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, spomen- obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1205/22 od 25. 7. 2022,
  40) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1206/22 od 25. 7. 2022,
  41) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1207/22 od 25. 7. 2022,
  42) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1208/22 od 25. 7. 2022,
  43) Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1209/22 od 25. 7. 2022,
  44) Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1210/22 od 25. 7. 2022,
  45) Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1211/22 od 25. 7. 2022,
  46) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1212/22 od 25. 7. 2022,
  47) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1213/22 od 25. 7. 2022,
  48) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1214/22 od 25. 7. 2022,
  49) Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1215/22 od 25. 7. 2022,
  50) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1267/22 od 1. 8. 2022,
  51) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1268/22 od 1. 8. 2022,
  52) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje   kvaliteta BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1269/22 od 1. 8. 2022,
  53) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1270/22 od 1. 8. 2022,
  54) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakopolovstvo BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1271/22 od 1. 8. 2022,
  55) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1272/22 od 1. 8. 2022,
  56) Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1273/22 od 1. 8. 2022,
  57) Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1274/22 od 1. 8. 2022,
  58) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1275/22 od 1. 8. 2022,
  59) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1276/22 od 1. 8. 2022,
  60) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1277/22 od 1. 8. 2022,
  61) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1278/22 od 1. 8. 2022,
  62) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1279/22 od 1. 8. 2022,
  63) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1280/22 od 1. 8. 2022,
  64) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1281/22 od 1. 8. 2022,
  65) Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1282/22 od 1. 8. 2022,
  66) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1283/22 od 1. 8. 2022,
  67) Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1284/22 od 1. 8. 2022,
  68) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1285/22 od 1. 8. 2022,
  69) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1286/22 od 1. 8. 2022,
  70) Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1287/22 od 1. 8. 2022,
  71) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1288/22 od 1. 8. 2022,
  72) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1289/22 od 1. 8. 2022,
  73) Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1290/22 od 1. 8. 2022;
 12. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2021. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1818/22 od 15. 11. 2022;
 13. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-656/23 od 16. 3. 2023;
 14. Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-657/23 od 16. 3. 2023;
 15. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2128/22 od 20. 12. 2022;
 16. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2022. godinu, broj: 05/3-37-4-192/23 od 25. 1. 2023;
 17. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu, broj: 05/2-50-15-240/23 od 30. 1. 2023;
 18. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-248/23 od 31. 1. 2023, i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2023. godinu, broj: 05/1-50-15-2091/22 od 15. 12. 2022;
 19. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-659/23 od 16. 3. 2023;
 20. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-729/23 od 27. 3. 2023;
 21. Informacija Ministarstva odbrane BiH o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u humanitarnu operaciju nakon zemljotresa u Republici Turskoj, akt broj: 01,02-03-475/23 od 23. 2. 2023;
 22. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-930/23 od 18. 4. 2023;
 23. Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-480-2/23 od 18. 4. 2023;
 24. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-929/23 od 18. 4. 2023;
 25. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH), zakon broj: 01-02-1-1904/21 od 9. 6. 2022;
 26. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH), zakon broj: 01-02-1-687/22 od 29. 7. 2022;
 27. Obavještenje Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH o dostavljanju ostavke Sanjina Kodrića na mjesto člana Upravnog odbora Agencije, broj: 01,02,03-34-7-1508/22 od 13. 9. 2022; 
 28. Nacionalna struktura rukovodstva, državnih/policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i poštivanje zakonskih odredbi o odgovarajućoj nacionalnoj zastupljenosti, predlagač: poslanik Šemsudin Mehmedović, akt broj: 01-50-1-913/23, veza broj: 01-50-1-15-6/23 od 18. 4. 2023;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i Bosne i Hercegovine, uključujući protokole o izmjenama i dopunama pratećih bilateralnih sporazuma o poljoprivredi sa Švicarskom Konfederacijom, uključujući Lihtenštajn, Kraljevinom Norveškom i Islandom, broj: 01,02-21-1-655/23 od 16. 3. 2023;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom prijevozu, broj: 01,02-21-1-681/23 od 17. 3. 2023;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Luka Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj; 01,02-21-1-898/23 od 14. 4. 2023;
 32. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj japanskoj pomoći u iznosu od 500 miliona japanskih jena, broj: 01,02-21-1-760/23, veza: 01,02-21-1-1640/21 od 29. 3. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 11.05.2023.

Naslov: Redakcija