Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: Pozitivan revizorski izvještaj za 2015. godinu


Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje Ministarstvu saobraćaja i veza za 2015. godinu.

"Finansijski izvještaji Ministarstva saobraćaja i veza, istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2015. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja", navodi se u Izvjaštaju.

Uz reviziju finansijskih izvještaja vršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonskim i drugim propisima, na osnovu čega je utvrđeno da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima ovog ministartsva u svim materijalnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 16.5.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772