Zastava Srbije

PRIJEDLOG UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O ZABRANI IZAZIVANJA PANIKE I NEREDA ZA VRIJEME VANREDNOG STANJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE: MUP povlači sve prekršajne naloge izdate u skladu sa Uredbom

17.04.2020.


Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, nakon čega je ista upućena Predsjedniku RS na usvajanje, saopštio je MUP RS.

"Razlozi za donošenje ove Uredbe sadržani su u činjenici da su se tokom primjene važeće Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020) građani pridržavali mjera i uputstava nadležnih organa, te su se o epidemiološkoj situaciji informisali putem zvaničnih obavještenja nadležnih institucija", pojašnjeno je u saopštenju.

Iako je u proteklom periodu bilo lažnih vijesti i informacija, u saopštenju se navodi da su se građani o epidemiološkoj situaciji informisali na osnovu zvaničnih obaviještenja i informacija nadležnih institucija i lažne vijesti nisu imale značajniji uticaj na ponašanje građana, funkcionisanje sistema i rad nadležnih organa na sprečavanju širenja zaraze. Imajući u vidu gore navedeno, stekli su se uslovi za prestanak važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja.

"U skladu sa ovim, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povući će sve prekršajne naloge koji su ranije izdati u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, kao i Odlukom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020), a koju je Vlada Republike Srpske stavila 03.04.2020. godine van snage", precizira se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Maja Brkić, 16.04.2020.

Naslov: Redakcija