Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

U PRIPREMI SET ZAKONA O RASTEREĆENJU PRIVREDE I POBOLJŠANJU POSLOVNOG AMBIJENTA U FEDERACIJI BIH

17.04.2019.


Incijativa Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje seta zakona o rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH podržana je većinom glasova na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

Zaključeno je da zakone treba da pripreme Federalna vlada i resorna ministarstva, te da ih upute u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 1/1994 - Amandman I, 13/1997 - Amandmani II-XXIV, 13/1997 - Amandmani XXV i XXVI, 16/2002 - Amandmani XXVII-LIV, 22/2002 - Amandmani LVI-LXIII, 52/2002 - Amandmani LXIV-LXXXVII, 60/2002 - ispr. Amandmana LXXXI, 18/2003 - Amandman LXXXVIII, 63/2003 - Amandmani LXXXIX-XCIV, 9/2004 - Amandmani XCV-CII, 20/2004 - Amandmani CIII i CIV, 33/2004 - Amandman CV, 71/2005 - Amandmani CVI-CVIII, 72/2005 - Amandman CVI i 88/2008 - Amandman CIX). Vlada je zadužena da u istom roku bude održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta za teritoriju FBiH.

Posljednji zaključak sa sjednice je da dva akta iz ovog seta, zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak, ne mogu biti razmatrani ako među njima ne bude i treći, zakon o povećanju minimalne plate u FBiH.

Udruženje poslodavaca FBiH, inicijator ove sjednice, sredinom marta je iniciralo Vladi i Parlamentu FBiH usvajanje zakona čiji su ciljevi rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u FBiH i BiH. Među njima je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljeni sredinom 2018.godine, a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o putnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 10.04.2019.

Naslov: Redakcija