Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NADLEŽNOSTI SUDA BIH NISU DOBRO UTVRĐENE


Ministar pravde Republike Srpske, Anton Kasipović, istakao je da je Republika Srpska svim učesnicima strukturalnog dijaloga argumentima dokazala da sadašnja situacija nije dobra, te da institucionalni okvir i pitanje nadležnosti Suda BiH nisu dobro utvrđeni.

 Kasipović smatra da pojedini konkretni primjeri retroaktivne primjene zakona nisu bili dobri, da nije dobro da postoji apelaciono vijeće u jednom sudu, kao i da je za Srpsku prihvatljiv Viši sud na nivou BiH.

"Za nas je prihvatljiv Sud BiH nadležan za krivična djela propisana Krivičnim zakonom BiH i drugim zakonima koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Visoki sudski i tužilački savjet je napravio analizu i vrlo negativno se izjasnio o pitanju korištenja proširene nadležnosti, jer obezbjeđuje vrlo ekstenzivno tumačenje ", rekao je Kasipović.

On je naglasio da prema tome Sud BiH treba da sudi za neka krivična djela sa elementom inostranosti, za djela kada su radnje i počinioci iz dva entiteta ili jednog entiteta i Brčko distrikta.

"Ono što je dragocjeno i što mislim da je resurs, to je sjajna podrška koju imamo u Evropskoj komisiji. Iskreno se nadam da će na temelju energije koju ulaže Ministarstvo pravde Srpske, doći do rješenja, u smislu da moramo tačno znati za šta je nadležan Sud BiH", napomenuo je ministar pravde.


Izvor: Vebsajt Srna, 16.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772