Zastava Srbije

MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE RS: Jedinice lokalne samouprave da imenuju kontakt osobu za komunikaciju sa Institutom za javno zdravstvo RS, u vezi vakcinacije

17.02.2021.


Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske je svim jedinicama lokalne samouprave uputilo instrukciju u vezi imenovanja kontakt osobe za aktivnosti provođenja vakcinacije u svim jedinicama lokalne samouprave.

Naime, u skladu sa Planom vakcinacije protiv COVID-19, koji je usvojen od strane Vlade Republike Srpske, planirano je formiranje odbora/timova na nivou svih jedinica lokalne samouprave koji će sarađivati sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, odnosno njegovim pripadajućim regionalnim centrima u oblasti planiranja, realizacije i nadzora nad sprovođenjem procesa vakcinacije protiv virusa COVID-19.

S tim u vezi, sve jedinice lokalne samouprave dužne su u okviru postojećeg Kriznog štaba za vanredne situacije imenovati kontakt osobu za komunikaciju sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske.

Imenovana kontakt osoba bi u svojoj jedinici lokalne samouprave trebala da učestvuje u organizaciji mjesta za sprovođenje vakcinacije, planiranju i obezbjeđivanju timova zdravstvenih radnika koji će obavljati vakcinaciju, obezbjeđivanju adekvatnog čuvanja vakcina, obezbjeđivanju adekvatnog sistema za praćenje upotrebe vakcina i promociju vakcinacije u javnosti.

Podatke o imenovanoj osobi, sve jednice lokalne samouprave su dužne dostaviti Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 12.02.2021.

Naslov: Redakcija