Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE: Godišnji finansijski izvještaji sačinjeni za obračunski period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine predaju se najbližoj poslovnoj jedinici APIF-a, najkasnije do 28. februara 2017. godine

17.02.2017.


Ministarstvo finansija obavještava sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da je članom 25. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 - dalje: Zakon), propisana obaveza predaje finansijskih izvještaja u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja, kojeg vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Godišnji finansijski izvještaji sačinjeni za obračunski period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine predaju se najbližoj poslovnoj jedinici APIF-a, najkasnije do 28. februara 2017. godine.

Pravna lica koja, u skladu sa Zakonom, imaju obavezu da sačinjavaju i prezentuju konsolidovane finansijske izvještaje dužna su da konsolidovane finansijske izvještaje sačinjene za obračunski period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine predaju najbližoj poslovnoj jedinici APIF-a, najkasnije do 30. aprila 2017. godine.

Istovremeno, Ministarstvo upozorava sve obveznike sačinjavanja i predaje finansijskih izvještaja da ukoliko ne sačine finansijske izvještaje za obračunski period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine i iste u Zakonom propisanom roku ne podnesu APIF-u da tim postupkom čine prekršajne radnje za koje je propisana novčana kazna u iznosu od 3.000 KM do 15.000 KM za pravno lice, kao i kazna za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 300 KM do 1.500 KM.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)

Član 25

(1) Finansijski izvještaji iz čl. 19. i 20. ovog zakona obavezno se predaju u Registar.

(2) Godišnji finansijski izvještaji se u Registar predaju najkasnije do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine dužna su da, za statističke i druge potrebe, u Registar predaju Bilans stanja, Bilans uspjeha i poseban izvještaj sačinjen prema zahtjevu Republičkog zavoda za statistiku, za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, u roku iz stava 2. ovog člana.

(4) Pravna lica koja u skladu sa ovim zakonom imaju obavezu da sačinjavaju i prezentuju konsolidovane finansijske izvještaje dužna su da te izvještaje predaju u Registar najkasnije do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Pravna lica čiji finansijski izvještaji u skladu sa ovim zakonom podliježu obaveznoj reviziji dužna su da izvještaj o reviziji, zajedno sa finansijskim izvještajima koji su bili predmet revizije, dostave u Registar najkasnije do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 15.2.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772