Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

17.02.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 16.02.2017. godine, na 112. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (VM proizvodi). Razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi jasnijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih njegovih odredaba, na koji način bi se olakšala njegova primjena u praksi, te onemogućila nekontrolisana upotreba VM proizvoda. Ovim zakonom, kao novina, uvodi se komisija za pregled objekata, koju rješenjem formira ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa ciljem da pregledom utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava propisane uslove za obavljanje prometa VM proizvodima na veliko, odnosno na malo.

U slučaju da komisija za pregled objekata utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane uslove, sačinjava zapisnik na osnovu koga ministar donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje prometa VM proizvoda na veliko, odnosno na malo. Privredna društva koja obavljaju promet na veliko, odnosno na malo VM proizvodima obavezna su da ispune propisane uslove prije početka obavljanja ovih djelatnosti, čime se obezbjeđuje primarna zaštita potrošača. S ciljem pooštravanja kontrole upotrebe VM proizvoda brisane su odredbe na osnovu kojih je veleprodaja VM proizvoda mogla farmama organizovanim u formi pravnog lica isporučiti VM proizvode za sopstvene potrebe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na izradi Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da aktivnosti definisane Kalendarom razmjene podataka za izradu Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH realizuje u zadatim rokovima, a u svrhu izrade integralnog dokumenta Strategija upravljanja dugom BiH.

Navedene aktivnosti u svemu će uvažavati zahtjev da Strategija upravljanja dugom Republike Srpske bude jasno vidljiva u integralnom dokumentu u vidu zasebnog poglavlja, kao i u drugim poglavljima integralnog dokumenta koji se odnose na objedinjene podatke, a u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i nadležnostima institucija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o napretku projekta zaštite od poplavnih voda rijeke Drine na području grada Bijeljine i potrebnim sredstvima za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sa prijedlogom mjera.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova "Vode Srpske" i Grad Bijeljina da u saradnji sa Ministarstvom finansija razmotre i predlože način finansiranja za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Da bi otpočela izgradnja drinskog nasipa za zaštitu šireg područja grada Bijeljine i realizovao usaglašen plan realizacije Projekta izgradnje drinskog nasipa sa Svjetskom bankom, potrebno je obezbijediti sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Potrebna sredstva za rješavanje imovinskih odnosa, prema Glavnom projektu, iznose oko 4.200.00,00 KM, s tim da bi se sa radovima izgradnje nasipa krenulo već u 2017 godini, potrebno je obezbijediti 1.500.000,00 KM.

Projektom koji se finansira sredstvima Svjetske banke, izuzev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, predviđena je izgradnja Drinskog nasipa uz rijeku Drinu na potezu, uzvodno od Balatuna do Glavičica, u dužini od 33,6 km.

Projekat odbrane od poplava rijeke Drine za zaštitu područja Semberije i grada Bijeljine od velikih voda rijeke Drine je postao je efektivan 21. maja 2015 godine, a njegov završetak je planiran 31.12.2019 godine.

Nasip treba da obezbjedi zaštitu od velikih voda rijeke Drine, sledeća naselja: gradsko naselje Bijeljina, Balatun, Međaši, Dvorovi, Popovi, Amajlije, Janja i novo naselje Obriježi te značajne poljoprivredne površine visokih bonitetnih klasa zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju (plavi se 8.350 ha).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za realizaciju Projekta sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa Kasarne "Krajiških brigada" Zalužani.

Kreditna sredstva namijenjena su za: izgradnju tri nova objekta, sanaciju i adaptaciju deset postojećih objekata, sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju dva postojeća objekta i vanjsko uređenje kompleksa.

Ukupan iznos zaduženja obezbijediće se kod domaćih finansijskih institucija i društava koja su po zakonu ovlašćena za obavljanje tih poslova.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ).

Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj (EU ProLocal) je zajednički program EU i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH, koji implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ). Program ima za cilj da doprinese dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvoju jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Fokus Programa su mala i srednja preduzeća iz četiri ključna ekonomska sektora (drvno-prerađivački, metalo-prerađivački, agrobiznis i turizam) u 20 odabranih partnerskih opština. Gradovi i opštine koje će imati pravo učešća u Programu u Republici Srpskoj su: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac.

Ukupna vrijednost EU ProLocal programa iznosi 13 miliona evra, od kojih 9 miliona evra finansira EU, u okviru projekta "Oporavak malih i srednjih preduzeća u područijima zahvaćenim poplavama i jačanje njihove konkurentnosti na osnovu partnerstva za lokalni ekonomski razvoj", a preostala sredstva osigurava njemačka vlada. Pored bespovratnih sredstava, Program će pružiti i niz mjera tehničke pomoći s ciljem povećanja konkurentnosti odabranih partnerskih opština i malih i srednjih preduzeća u ovim opštinama. Prioritet u dodjeli bespovratnih sredstava će imati opštine/preduzeća koja su pogođena poplavama u 2014. godini.

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju, otvara se mogućnost za stvaranje pozitivnijeg poslovnog okruženja na odabranim poslovnim lokacijama, koje će doprinijeti unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.2.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772