Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA: 18. januara 2019. godine ističe rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bez plaćanja dodatne naknade

17.01.2019.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske podsjeća da 18. januara 2019.godine ističe rok do kog je potrebno da vlasnici ili investitori bespravno sagrađenih objekata podnesu zahtjev za legalizaciju, kako osim naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, ne bi plaćali i naknadu za legalizaciju, u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata("Sl. glasnik RS", br. 62/2018).

Pozivajući vlasnike/investitore bespravno sagrađenih objekata da iskoriste preostalo vrijeme za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić je podsjetila da Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, pravo na podnošenje zahtjeva za legalizaciju nije ograničeno rokom, ali da Zakon propisuje rok do koga se ne plaća dodatno naknada za legalizaciju, a to je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, odnosno 18. januar 2019. godine. Ministar Golić je upozorila da svi investitori bespravnih objekata, koji nakon tog datuma podnesu zahtjev za legalizaciju, osim naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, plaćaju i naknadu za legalizaciju bez obzira o kom objektu je riječ. "Ukoliko se radi o objektima za koje se, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015, 3/2016 - ispr. i 104/2018 - odluka US) obračunava naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i renta, u tom slučaju naknada za legalizaciju iznosi 20% od njihovog obračunatog iznosa. Ukoliko se, pak, radi o objektima za koje se pomenute naknade ne obračunavaju (bilo da se radi o objektima komunalne i javne infrastrukture, bilo da se radi o objektima u vanurbanom području) naknada za legalizaciju iznosi 2% od predračunske vrijednosti tog objekta, a računa se na osnovu predmjera i predračuna svih radova iz glavnog projekta", rekla je ministar Srebrenka Golić.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 15.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772