Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: Budžet zajedničkih institucija 966.000.000 KM

17.01.2019.


Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini iznose 966.000.000 KM, što je za 16.000.000 KM više nego 2018. godine, a servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 825.760.678 KM i manje je za 178.301.651 KM u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz Savjeta ministara nakon "prvog čitanja" nacrta budžeta zajedničkih institucija BiH.

U saopštenju nakon sjednice se navodi da je Savjet ministara zadužio sve budžetske korisnike da primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu dostave u pisanoj formi u naredna tri dana na razmatranje Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Nakon toga, Nacrt budžeta će u najkraćem mogućem roku biti razmotren na sjednici Savjeta ministara kako bi se stekli uslovi za njegovo upućivanje Predsjedništvu, koji je ovlašteni predlagač, ističe se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da Nacrt budžeta polazi od Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2019-2021. godine.

Savjet ministara usvajio je Strategiju sprovođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH za period 2018-2022. godine, koja predstavlja temelj za definisanje i uspostavljanje cjelovitog i efikasnog sistema sprovođenja prava intelektualnog vlasništva u skladu sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i EU.

Usvajanje ove strategije doprinijeće ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju BiH u skladu s dosezima modernog, na znanju zasnovanog društva, navodi se u saopštenju.

Na sjednici utvrđen je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Turske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa.

Na ovaj način želi se unaprijediti saradnja između institucija i organizacija u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, uključujući međusobnu pomoć u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanje njihovih posljedica, obuke, proizvodnju opreme i donacije, ističe se u saopštenju.

Savjet ministara usvojio je pojedinačne informacije o tri sastanka između EU i BiH, održanih u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i BiH.

Usvojene su i Preporuke EU sa ovih sastanaka i Operativni zaključci sa listom propratnih aktivnosti, te doneseno više zaključaka za njihovo ispunjavanje i ostvarivanje daljeg progresa u oblastima o kojima je razgovarano na ovim sastancima.

Riječ je o informacijama Direkcije za evropske integracije o održanom trećem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje, o održanom trećem sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, te o održanom trećem sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 15.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772