Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU: Predviđeno osnivanje vijeća za sigurnost i zdravlje na radu na federalnom nivou, u kojem će biti predstavnici sindikata, poslodavaca, Vlade i eksperata iz radnih odnosa. Oni će davati prijedloge i sugestije, prevenirati mogućnosti nastanka povreda i šteta na radu

16.12.2016.


Zastupnički dom Parlamenta FBiH odobrio je većinom glasova Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio je da u okviru cjelokupne reforme radnog zakonodavstva, te usklađivanja s promjenama i međunarodnim standardima, treba donijeti novi zakon o sigurnosti i zaštiti na radu.

- Treba osigurati sistem pravila za prevenciju nastanka povreda na radu, profesionalnih i drugih povreda u vezi sa radnim procesom, posebno zaštitu žena u vezi s materinstvom, mladih i osoba s invaliditetom, kao i profesionalno oboljelih osoba, od daljnih oštećenja zdravlja i umanjenja radnih sposobnosti, za očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi te za zaštitu radne okoline - ukazao je Drljača.

Nacrt zakona u skladu je s odgovarajućim međunarodnim konvencijama i poštuje okvirne direktive Vijeća EU-a o uvođenju mjera sigurnosti zdravlja na radu, koje sadrže opće principe u vezi s prevencijom profesionalnih rizika i za sigurnost na radu.

Glavni cilj Nacrta zakona je stvoriti uvjete što u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju rizike od povreda na radu, profesionalnih i oboljenja vezanih za rad.

Između ostalog Nacrt zakona je podržalo Ekonomsko-socijalno vijeće, napominje ministar i dodaje da se novim zakonom predlaže osnivanje vijeća za sigurnost i zdravlje na radu na federalnom nivou, u kojem će biti predstavnici sindikata, poslodavaca, Vlade i eksperata iz radnih odnosa. Oni će davati prijedloge i sugestije, prevenirati mogućnosti nastanka povreda i šteta na radu.

Također, Nacrt zakona omogućava sindikatu učešće u unapređenju sigurnosti zdravlja na radu, a poslodavcima nalaže obaveze osiguranja preventivnih mjera, sredstava i opreme lične zaštite, obavezu upoznavanja o propisima iz oblasti sigurnosti na radu i obavezno osiguranje radnog mjesta stručnog saradnika za sigurnost i zdravlje na radu.

Nacrt zakona omogućava inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera inspektora rada.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 15.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772