Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NOVI ZAKONI O BANKAMA U RS I FBIH: Udruženje banaka BiH navodi da su pojedini članovi prijedloga zakona u sukobu sa drugim zakonskim rješenjima

16.12.2016.


Usvajanje novih zakona o bankama u RS i FBiH negativno će se odraziti na privredu i građane, odnosno na njihovo kreditiranje, upozorilo je Udruženje banaka BiH.

Bankari su istakli da eksperti komercijalnih banaka nisu bili dovoljno uključeni i konsultovani pri izradi ovih zakona i da je trebalo uvažiti primjedbe i sugestije koje Udruženje banaka, u skladu sa zaključcima svoje skupštine, ima na ove entitetske zakone. Skupština Udruženja banaka sugerisala je da neki članovi i prijedlozi zakona o bankama nisu u skladu sa onim što je moguće brzo primijeniti i da su u sukobu sa drugim zakonskim rješenjima.

Predsjednik Udruženja banaka BiH, Milan Radović, ukazao je da će rast kapitalnih zahtjeva, prema novom zakonu, dovesti do toga da banke neće moći u dosadašnjem obimu, a ni kvalitetno kreditirati privredu i stanovništvo.

- Doći će do smanjenja kreditne aktivnosti, a sve to će uticati i na kreditni rejting BiH. Mi smo za jačanje bankarskog sektora, ali da se ne primjenjuju pojedine zakonske odredbe koje su mnogo oštrije nego u EU. Banka će za kredit preduzeću od deset miliona morati izdvojiti 1,2 miliona KM kapitala, dok Bazelski principi podrazumijevaju 50 odsto manja izdvajanja. Interes BiH je da raste kreditna aktivnost, da se otvaraju nova radna mjesta, zapošljavaju novi ljudi, a samim tim će rasti i bruto domaći proizvod - istakao je Radović i dodao da će banke, ako bude uveden rast kapitalnih zahtjeva, nastaviti da kreditiraju državu, jer mnogo manje kapitala treba za kupovinu hartija od vrijednosti, ali to ne pogoduje razvoju ekonomije.

Izvršni sekretar Udruženja banaka BiH, Mijo Mišić, rekao je da bankama iz novih zakonskih rješenja ne odgovaraju značajno povećani zahtjevi za kapitalom uz veoma kratke rokove prilagođavanja.

- Ti zahtjevi predstavljaju problem naročito malim bankama, koje su, uglavnom, domaće. Novi zakon propisuje i značajno povećanje nadležnosti skupština i nadzornih odbora, a umanjenje nadležnosti uprava banaka. Predviđeno je i znatno povećanje ovlašćenja Agencije za bankarstvo FBiH koje obuhvata i proširenje razloga za oduzimanje licenci za rad, bez ikakvog pravila ili metodologije po kojima bi bila korišćena značajna ovlašćenja - naveo je Mišić i dodao da su uvedene i previsoke kazne za banke, koje iznose i do 200.000 KM po prekršaju, a niz odredaba direktno utiče na rast troškova poslovanja banaka.

Vlade entiteta obavezale su se na donošenje novih zakona koji se tiču bankarskog sektora u pismu namjere Međunarodnom monetarnom fondu i reformskom agendom u procesu evropskih integracija.

Ilustrujući značaj bankarskog sektora za ekonomiju, u Udruženju banaka BiH su istakli da njegova aktiva iznosi 24,2 milijarde, od čega je angažovano 3,5 milijardi KM kapitala.

Krediti iznose 16,5 milijardi, a depoziti 18 milijardi KM. Bankarski sektor zapošljava 9.669 radnika i značajan je poreski obveznik u BiH.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Nada Vranković, 15.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772