Zastava Srbije

PREDSTAVLJEN DOKUMENT KOMUNIKACIJA S MEDIJIMA I KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIH ALATA/KONTROLNA LISTA: Dokument će u budućnosti korisiti svi sudovi u BiH s ciljem standardizacije i unapređenja kvaliteta komunikacije s medijima i javnošću

16.11.2022.


Dokument Komunikacija s medijima i korištenje komunikacijskih alata/kontrolna lista koji će svi sudovi u BiH u budućnosti korisiti s ciljem standardizacije i unapređenja kvaliteta komunikacije s medijima i javnošću, predstavljen je u Sarajevu.

Dokument sadrži smjernice za efikasno korištenje osnovnih komunikacijskih alata i kanala, a predstavlja prvi korak u procesu unapređenja trenutnih komunikacijskih praksi i uspostavljanja sistema proaktivne komunikacije pravosudnih institucija s medijima i javnošću.

Kao članica Radne grupe za izradu Komunikacijske strategije Vijeća, slobodno, mogu reći da će ovaj svojevrsni priručnik predstavljati značajnu podršku Akcionom planu za implementaciju same Strategije, koja, kao što ste već upoznati, predstavlja svojevrsnu kišobran Strategiju za sve pravosudne institucije u BiH i njen cilj je, kao i ovog dokumenta, pomoći pravosudnim institucijama u uspostavljanju praksi koje vode ka unificiranim i transparentnim komunikacijskim procesima – poručila je tokom svog obraćanja, članica Vijeća, Lejla Hadžić.

Kroz dvije panel diskusije predstavljena su dosadašnja iskustva primjene dokumenta u radu pilot sudova, Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, Osnovnog suda u Bijeljini i Općinskog suda u Tuzli, a iskustvo primjene sličnih dokumenata u sudovima u Švedskoj, dali su i eksperti iz ove zemlje koji su bili dio cijelog procesa. Značaj primjene dokumenta komentarisan je i iz vizure novinara.

Dokumentom su obuhvaćena tri ključna segmenta: Kontrolna lista za pripremu i distribuciju saopćenja, Kontrolna lista - Intervju/izjava za medije, Konferencija za medije – kontrolna lista.

Svaka od kontrolnih lista nudi praktične smjernice za najefikasnije korištenje komunikacijskih alata i kanala s ciljem pravovremenog I transparentog komuniciranja pravosudnih institucija s medijima I građanima.

Kako je istakla Ana Bilić Andrijanić, rukovoditeljica Projekta, samo strateški pristup procesu komuniciranja može donijeti stvarne promjene, jačati transparentnost rada sudova što je i jedan od strateških ciljeva Sekretarijata VSTV-a BiH,i povjerenje javnosti u pravosudni sistem ove zemlje i upravo se kao ključni prostor za unapređenje prepoznaje uspostavljanju sistema proaktivne komunikacije sudova sa medijima i javnošću

Događaj kojem su prisustvovali timovi VSTV-a BiH i Sudske administracije Švedske te predstavnici prvostepenih sudova iz cijele BiH, a koji je održan 11. novembra 2022. godine u Sarajevu, organizovan je u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH koji VSTV BiH realizuje uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske.


IZVOR: Vebsajt Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 11.11.2022.

Naslov: Redakcija