Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA JAVNA DEBATA O RADU PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA U BIH

16.11.2017.


U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Zenici je održana javna debata s ciljem približavanja rada Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odsjeka krivične odbrane BiH prema potrebama lokalnih zajednica.

Realizacijom programa "Mreža podrške Sudu BiH" želi se pomoći građanima da se upoznaju s načinom rada pravosudnih institucija, koje su prije svega državne i s njihovim rezultatima.

Javne debate o ovoj temi, na kojima sudjeluju predstavnici nevladniih organizacija, udruženja i građani, trebalo bi da daju odgovore čime su građani nezadovoljni i istovremeno da daju sugestija na koji način bi trebalo da se poboljša percepcija prema radu pravosudnih institucija.

"Veoma često građani nisu upoznati s radom pravosudnih institucija, niti imaju priliku da postavljaju pitanja o njihovom radu i samom učinku na nivou države. Ovaj projekt u Bosni i Hercegovini traje osam godina i do sada su rasprave održane u preko pedeset lokalnih jedinica, što samo kaže ne samo u velikim gradovima i mi idemo u manje gradove u kojima je manji broj stanovnika", ukazala je predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava Tamara Zrnović.

Realizacija projekta javnih debata kroz program "Mreža podrške Sudu BiH" jedan je od načina da se čuje koje su to kritike koje dolaze od strane građana, zašto su oni nezadovoljni, a istovremeno da daju prijedloge kako i na koji način da se dobije dvosmjerna informacija o radu pravosudnih isntitucija u Bosni i Hercegovini.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 14.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772