Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Raspisani konkursi za izbor direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo RS


Ministarstvo finansija RS raspisalo je konkurse za izbor direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo RS.

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su završen ekonomski ili pravni fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u bankarstvu i finansijama, te uspjeh u obavljanju ranijih rukovodećih funkcija.

- Kandidati ne smiju imati finansijski interes u bankama, mikrokreditnim organizacijama, davaocima lizinga i štedno-kreditnim organizacijama - navedeno je u konkursu, koji je otvoren 15 dana.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, M.Mi., 15.11.2016.