Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANE JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ZAKONA O TURIZMU I ZAKONA O UGOSTITELJSTVU U RS


Ministarstvo trgovine i turizma RS organizovalo je javne rasprave o Nacrtu zakona o turizmu i Nacrtu zakona o ugostiteljstvu, koje su od 03. do 14. novembra 2016. godine održane u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Bijeljini i Banjaluci. 

Javne rasprave održane su sa ciljem uspostavljanja kvalitetnijih zakonskih rješenja kojima bi se se unaprijedila oblast turizma i ugostiteljstva na području Republike Srpske. Tokom proteklih nekoliko dana javnim raspravama prisustvovali su predstavnici privrednih subjekata koji se bave poslovima turizma i ugostiteljstva u Republici Srpskoj, kao i predstavnici turističkih organizacija, turističkih agencija, te Privredne komore Republike Srpske. Predstavnici Ministarstva trgovine i turizma kao glavne razloge za donošenje novih zakona o turizmu i ugostiteljstvu naveli su neophodnost kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg normativnog uređenja ovih oblasti. 

Osnovne novine Nacrta zakona o turizmu odnose se na rad turističkih agencija, njihove klasifikacije i organizacije putovanja, a sve u cilju povećane odgovornosti rada i zaštite prava potrošača iz turističkog paket aranžmana. Novine se odnose i na sistem polaganja ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča, kao i uslova za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora turističkih organizacija. Buduće strategije razvoja novim zakonom donosile bi se za period od 5 godina umjesto dosadašnjih 10 sa mogućnošću revizije strateških opredjeljenja u turizmu.

Glavne novine koje su sadržane u Nacrtu zakona o ugostiteljstvu odnose se na:

  • ukidanje registracije kod APIF-a za apartmane, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje i seoska domaćinstava;
  • ukidanje obaveze kategorizacije seoskih domaćinstava;
  • propisivanje obaveze za upisivanje ugostiteljske djelatnosti u odgovarajući registar udruženja, mogućnost da pružaoci usluga u privatnom smještaju obavljaju poslove bez registracije kod nadležnog organa, pod uslovom zaključenja ugovora sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje obavlja privredne djelatnosti;
  • preciziranje odredbi u vezi prodaje i posluživanja alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina, ukidanje obaveznog vođenja knjige utisaka idr. 

Nakon realizovanih javnih rasprava očekuju se i pismeni komentari na zakonska rješenja koja će se analizirati i utvrditi osnovanost uvrštavanja istih u predložena zakonska rješenja.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma, 15.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772