Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 26. oktobra 2023. godine 6. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

16.10.2023.


Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

S A Z I V A M 

6. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za četvrtak, 26.10.2023. godine u 10 sati.

Za 6. redovnu sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH – skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o prijevozu opasnih materija,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023.-2030.),

4. Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032. i Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2022.-2032.,

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2023. godinu,

6. Izvještaj o stanju poljoprivrede (“Zeleni izvještaj”) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,

7. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2022. godinu, Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2022. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rahabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Fedearcije BiH za 2022. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2022. godinu,

8. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH – FERK za 2022. godinu,

9. Izvještaj o radu za 2022. godinu i Finansijski plan sa Programom rada Komisije za vrijednosne papire FBiH za 2023. godinu,

10. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu,

11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022.godinu,

12. Zaključak o usvajanju Platforme za mir i Akcionog plana, predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda,

13. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 11.10.2023.