Zastava Srbije

VLADA RS: Prihvaćena Informaciju o nacrtu sporazuma o međusobnim pravima i obavezama radi realizacije okvirnog ugovora za nabavku lijeka Veklury (remdesivir) za tretman pacijenata oboljelih od COVID-19

16.10.2020.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 92. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o nacrtu sporazuma o međusobnim pravima i obavezama radi realizacije okvirnog ugovora za nabavku lijeka Veklury (remdesivir) za tretman pacijenata oboljelih od COVID-19.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na nacrt Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama radi realizacije okvirnog ugovora za nabavku lijeka Veklury (remdesivir) za tretman pacijenata oboljelih od COVID-19, te zadužila ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske da potpiše Sporazum.

Značajnu odredbu Sporazuma čini način raspodjele nabavljenih količina lijeka, jer je predviđeno da se količine lijeka koje dobije BiH dijele primjenom ECDC ključa (tzv. ECDC ključ - ključ Evropskog centra za kontrolu bolesti), u slučaju da je dobijena količina manja od iskazanih potreba.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija obezbijede sredstva u procijenjenom iznosu od 1.500.000,00 KM za troškove do kraja 2020. godine za realizaciju ovog sporazuma.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o izradi programa integrisanja BiH u EU, te zadužila predsjedavajuće/zamjenike predsjedavajućih i članove radnih grupa za evropske integracije iz Republike Srpske da aktivno učestvuju u izradi Programa integrisanja BiH u EU uvažavajući ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje projekta "Sanacija i rekonstrukcija objekta javne namjene Sokolski dom u Bijeljini" iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje projekta "Asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama Usora, Stanovi, Trnjani i Majevac, na području grada Doboj" iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 100.000,00 KM.     

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta Male olimpijske igre Republike Srpske za školsku 2019/2020. godinu.

Male olimpijske igre Republike Srpske su sastavni dio vaspitno-obrazovnog procesa čija se realizacija ostvaruje kroz rad vannastavnih aktivnosti (sekcija), a konačna realizacija, kao prikaz učeničkih dostignuća iz oblasti fizičke kulture i sporta, kroz Program Malih olimpijskih igara Republike Srpske. Sistem školskih takmičenja daje značajan doprinos razvoju sistema pozitivnih efekata u fizičkom vaspitanju.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 15.10.2020.

Naslov: Redakcija