Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SUDOVI U BIH ZAVRŠILI PRVO POLUGODIŠTE SA GOTOVO 306.000 NERIJEŠENIH PREDMETA: Broj predmeta najviše je smanjen u opštinskim sudovima, a najveće povećanje je zabilježeno u Sudu BiH

16.10.2018.


Sudovi u BiH završili su prvo polugodište sa gotovo 306.000 neriješenih predmeta, a presjek stanja na terenu je pokazao da je zastara sve učestaliji epilog.

Ti i drugi podaci sažeti su u izvještaju o radu sudova i tužilaštava od januara do kraja juna 2018. godine, koji je u septembru usvojen na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH.

Iz dokumenta je vidljivo da su sudije na brojnim adresama muku mučile sa predmetima, a iz VSTS-a su naglasili da su navedeni podaci izvučeni isključivo na osnovu podataka u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS) i da ne uključuje “komunalne” predmete koji su, inače, najbrojniji.

Analiza VSTS-a je pokazala da je ukupan broj neriješenih predmeta na kraju juna ove godine bio manji za oko pet odsto u odnosu na početak godine, što u brojkama iznosi 16.037.

Broj predmeta najviše je smanjen u opštinskim sudovima, a najveće povećanje je zabilježeno u Sudu BiH.

Generalno gledajući, sudije su najbolje rezultate zabilježile na građanskim predmetima kojih je na kraju prvog polugodišta bilo 10.000 manje nego početkom godine, dok je broj vanparničnih skočio za gotovo 3.300.

"Ukupan broj primljenih predmeta u prvom polugodištu ove u odnosu na isti period prošle godine smanjen je za 3.864 predmeta, odnosno dva odsto", kazali su u VSTS-u.

Situacija nije obećavajuća ni kada se pogleda ukupan broj riješenih predmeta, jer je u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period lani bio manji za 1.668. Veći broj riješenih predmeta evidentiran je samo u Sudu BiH i to za jedan.

Zanimljivi podaci su i u vezi sa zastarom. Ukupan broj predmeta u kojima je nastupila zastara povećan je za 81 tako da je do kraja prvog polugodišta takav epilog zabilježen u 204 predmeta. Riječ je o krivičnim i prekršajnim predmetima.

"U sudovima i tužilaštvima u prvom polugodištu 2018. povećan je broj predmeta gdje je došlo do zastarjelosti krivičnog gonjenja u poređenju sa istim periodom prošle godine. Do toga je došlo u najvećoj mjeri zbog zakonodavnih izmjena u 2017. godini. Naime, novim Krivičnim zakonikom RS iz jula propisani su kraći rokovi za nastupanje zastarjelosti krivičnog gonjenja", kazali su u VSTS-u.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja sudija RS, Milenko Milekić, kaže da sudije nisu računale na promjenu zakona i da je to jedan od razloga zbog čega dolazi do češće zastare. Milekić, koji je i predsjednik banjalučkog Osnovnog suda, kaže da taj sud dobro radi što potkrepljuje podacima da su u proteklom periodu smanjili broj predmeta, uključujući i “komunalne”.

"Kvalitet rada nam je na dobrom nivou, imamo relativno dobar uspjeh kada se radi o ispunjavanju orijentacione norme, a napredujemo u smanjenju starih predmeta. Za četiri godine broj predmeta je smanjen za 30 odsto tako da sad imamo oko 71.000 predmeta, a u taj zbir ulaze i “komunalni” predmeti“, rekao je Milekić i dodao da je trend da se što prije riješe stari predmeti.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 15.10.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772