Zastava Srbije

U CENTRALNOJ BANCI BIH PROMOVISAN „VODIČ ZA DIGITALNA PLAĆANJA“: Vodič daje osnovne informacije o digitalnom plaćanju, upute za korištenje, a poseban značaj posvećen je sigurnosnom aspektu

16.06.2022.


Viceguvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Ernadina Bajrović i šef Ureda Svjetske banke za Crnu Goru i BiH Christopher Sheldon promovisali su CBBiH u Sarajevu “Vodič za digitalna plaćanja”.

Vodič daje osnovne informacije o digitalnom plaćanju, upute za korištenje, a poseban značaj posvećen je sigurnosnom aspektu. Vodič je informativno-edukativnog karaktera, zasad je u digitalnoj formi i bit će postavljen na web stranici CBBiH.

Viceguvernerka Bajrović je rekla da Vodič za digitalna plaćanja, koji je nastao u saradnji sa Svjetskom bankom, govori o mogućnostima, ali i rizicima, da bi građani bili informisani i koristili napredne tehnologije na način da plaćanja mogu biti jednostavna, efikasna i jeftinija. Istovremeno, pruža im mogućnost da se upoznaju sa svojim pravima i da se zaštite kao korisnici u tom sistemu, odnosno da pokušaju da preveniraju eventualne rizike.

Postoje i podaci da je u 2021. u odnosu na 2020. došlo do porasta broja građana koji imaju kartice, ali je količina upotrebe te kartice i novca koji se koristi još na niskom nivou. Podaci govore da građani koriste karticu uglavnom da podignu gotovinu sa bankomata i onda nastavljaju dalje plaćanja kešom. Bajrović je rekla da je potrebno mnogo truda i edukacije o benefitima digitalnog plaćanja, ali i potencijalnim rizicima, čemu treba doprinijeti ovaj vodič.

Šef Ureda Svjetske banke za Crnu Goru i BiH Christopher Sheldon je rekao da dolaze vremena kada će digitalno plaćanje imati sve veću ulogu u svakodnevnom životu ljudi u BiH, te dodao da je pojavom koronavirusa povećano interesovanje za taj vid plaćanja.

Naglasio je da digitalno plaćanje olakšava plaćanje u svakodnevnom životu, te je stoga neophodno upoznati građane u BiH kako sa tim vidom plaćanja, tako i sa rizicima i zloupotrebama.

Nakon promocije, rukovodilac Službe za nadgledanje i razvoj platnih sistema CBBiH Halid Tvico je, govoreći o digitalnim plaćanjima u BiH, naveo da u BiH ima oko 2,2 miliona aktivnih kartica, te podatak da 22 banke nude elektronsko bankarstvo (mobilno i/ili internet bankarstvo).

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Biznis, 14.06.2022.

Naslov: Redakcija