Zastava Srbije

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: Donijeta naredba o raspodjeli briseva, kreveta, madraca

16.04.2020.


S ciljem prevencije širenja zaraze koronavirusa (Covid-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), 13. aprila 2020. godine, održana je 6. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ).

Donijeta je samo jedna naredba kojom je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) zadužena da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, odnosno po 600 briseva i po 600 transportnih medija zavodima za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10.

Istom naredbom FUCZ treba da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Unsko-sanskog kantona stavi na korištenje 100 drvenih kreveta i 100 madraca, koja je zadužuje da ih vrati nakon proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 13.04.2020.

Naslov: Redakcija