Zastava Srbije

VLADA RS: Prihvaćen Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu RS

16.04.2020.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 3. vanrednoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Ovom uredbom sa zakonskom snagom uređuje se status, djelatnost, organizacija Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, izvori sredstava, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, uspostavljanje Jedinstvenog registra šteta i način sanacije štete.

Razlozi za donošenje ove uredbe sa zakonskom snagom sadržani su u potrebi reaktiviranja djelatnosti Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, s obzirom na to da je sprovođenje mjera za sprečavanje širenja virusa korona na teritoriji Republike Srpske dovelo do poteškoća koje privredni subjekti imaju u svom poslovanju.

Vlada Republike Srpske uputila je prijedlog ove uredbe predsjedniku Republike Srpske da, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, donese Uredbu sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbijeđenju sredstava za Fond solidarnosti Republike Srpske u cilju sprovođenja mjera za sprečavanje širenja virusa korona i ublažavanja posljedica na na privredu i stanovništvo Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija da iz Budžetu Republike Srpske za 2020. godinu, u cilju sprovođenja navedenih mjera, obezbijedi sredstva u iznosu od 50.000.000 KM i ista doznači na račun Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 15.04.2020.

Naslov: Redakcija