Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: Usvojen Akcioni plana za sprovođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH od 2014. do 2018. godine

16.03.2017.


Savjet ministara BiH  je usvojio Akcioni plana za sprovođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH od 2014. do 2018. godine.

Akcionim planom definisan je paket reformskih mjera koje će nadležne institucije u BiH u realno postavljenim rokovima sprovesti u ovoj i narednoj godini u oblastima pravosuđa, izvršenju krivičnih sankcija, pristupa pravdi, podršci privrednom razvoju, kao i pitanjima u vezi sa koordinacijom, dobrim upravljanjem i odgovornošću sektora pravde u BiH.

Mjere, koje su usvojene, na prijedlog Ministarstva pravde, usmjerene su, između ostalog, na unapređenje efikasnosti i otvorenosti rada pravosudnih institucija i bolju primjenu međunarodnih standarda u sektoru pravde, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH ocijenio je važnim rad Konferencije ministara pravde u BiH u procesu sistemskog praćenja i ocjene reformskih mjera i aktivnosti Strategije za reformu sektora pravde u BiH, te u tom smislu očekuje njihovo redovno održavanje.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog ugovora Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske o evropskom partnerstvu, kojim dvije zemlje afirmišu evropske vrijednosti u bilateralnoj i regionalnoj saradnji.

Zaključivanjem ovog ugovora BiH i Hrvatska uspostavljaju i razvijaju evropsko partnerstvo kao doprinos evropskoj integraciji BiH.

Prema ugovoru, Hrvatska će, između ostalog, pružiti pomoć i olakšati tok pridruživanja BiH Evropskoj uniji, te prenijeti svoja specifična znanja i iskustva stečena u procesu evropskih integracija.

Istovremeno, doprinijeće efikasnom usklađivanju zakonodavstva BiH sa pravnom tekovinom EU.

Dvije zemlje pripremiće i zajedničke projekte kojima bi mogle konkurisati za finansijska sredstva iz odgovarajućih fondova EU. Za sprovođenje ovog sporazuma biće formirana zajednička komisija, sastavljena od predstavnika dvije zemlje.

Prijedlog ugovora biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika predložen je ministar inostranih poslova Igor Crnadak.

Savjet ministara BiH odredio je Ministarstvo civilnih poslova BiH za koordinirajuću instituciju, a Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja za kontakt-tačku u primjeni Mape puta za sprovođenje Direktive EU o regulisanim profesijama 2005/36/EZ i 2013/55/EU.

Prema odluci, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja dužan je pružati potrebne informacije građanima i svim zainteresovanim stranama o priznavanju stručnih kvalifikacija, kao što su informacije o relevantnom zakonodavstvu u BiH.

Istovremeno će učiniti dostupnim na svojoj veb-stranici popis svih regulisanih profesija u BiH, uključujući i kontaktne podatke nadležnih tijela za svaku regulisanu profesiju i redovno ih ažurirati, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Institucija za koordinaciju i kontakt-tačka dužne su sarađivati sa subkoordinatorima iz Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i Brčko distrikta.

Oružane snage BiH odgovorile su na 586 zahtjeva za pomoć koje su uputili civilni organi u BiH u prošloj godini, navodi se u informaciji Ministarstva odbrane o realizaciji pomoći Oružanih snaga BiH civilnim organima u BiH za prošlu godinu.

Osim gašenja požara u Trebinju i Širokom Brijegu, Oružane snage BiH deminirale su 2.512.048 metara kvadratnih na području cijele BiH i tako realizaciju plana u prošloj godini povećale za 5,2 odsto u odnosu na 2015. godinu, navodi se u saopštenju.

Pripadnici Oružanih snaga učestvovali su i u saniranju puteva u više opština na cijeloj teritoriji BiH i po jednog obdaništa u Sarajevu i u Palama.

Oružane snage BiH društvenu korisnost ostvarile su i tokom medicinskih helikopterskih evakuacija građana, a korisnici njihove pomoći bile su i obrazovne, sportske, vjerske ustanove, kao i brojna boračka udruženja u BiH.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 15.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772