Zastava Srbije

GLOBALNI OKVIR FISKALNOG BILANSA I POLITIKA U BIH ZA PERIOD 2023. - 2025. GODINE: Globalni okvir upućen na usaglašavanje entitetima

16.02.2023.


U Sarajevu je održana konstituirajuća sjednica Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine na kojem je razmatran i Okvir fiskalne politike države u naredne dvije godine.

Članovi fiskalnog vijeća BiH razmatrali su Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2023. - 2025. godine, koji je potom upućen na dalje usuglašavanje.

To znači da je dokument upućen entitetskim vladama, odnosno njihovim ministarstvima finansija, koji bi ga trebali razmatrati.

Nakon pregleda smjernica dokumenta, ukoliko entitetske vlade budu imale primjedbi ili prijedloga, oni će biti dostavljeni Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Ukoliko državno ministarstvo utvrdi određene korekcije, dokument ponovno ide na razmatranje Fiskalnom vijeću te će biti objavljen tek nakon što bude usvojen i kada ga obje entitetske vlade potpišu.

Elementi Globalnog fiskalnog okvira su projekcije indirektnih poreza koji se zasnivaju na makroekonomskim pokazateljima, suficitu i deficitu, kao i gornjoj granici zaduženja.

Njegovo usvajanje prethodi usvajanju budžeta institucija BiH koji bi za 2023. godinu trebao biti utvrđen u iznosu od 1,2 milijarde KM.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 10.02.2023.

Naslov: Redakcija