Zastava Srbije

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU BRČKO DISTRIKTA BIH: Poreska uprava Brčko distrikta nabavlja softver za kontrolu priređivača igara na sreću

16.02.2023.


Poreska uprava Brčko distrikta će u ovoj godini izvršiti nabavku softvera za kontrolu i primjenu Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 6/2022 i 24/2022), a koji treba biti sastavni dio novog integralnog informacionog sistema ove poreske institucije.

- Za ove namjene u kapitalnom budžetu su predviđena početna sredstva u iznosu od 2 mil KM dok će potpuna uspostava informacionog sistema obuhvatiti sve segmente koji su u nadležnosti Poreske uprave poput razreza poreza, elektronskog podnošenja poreskih prijava, prinudne naplate, inspekcijske kontrole, upravljanje rizicima kao i kontrolu primjene Zakona o igrama na sreću - istakla je Tatjana Mihajlović, direktorica Poreske uprave.

Osavremenjivanje informacionog sistema Poreske uprave Brčko distrikta podrazumijeva izgradnju i opremanje data centra u kojem će ovaj sistem biti smješten.

Izdvojena sredstva od 2 mil KM u ovogodišnjem kapitalnom budžetu neće biti dovoljna za izgradnju kompletnog novog informacionog sistema Poreske uprave ali bi ova sredstva mogla biti dostatna za prioritete, a to su u ovom trenutku izgradnja data centra i nabavka softvera za kontrolu i primjenu Zakona o igrama na sreću.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 12.02.2023.

Naslov: Redakcija