Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 25. februara 2021. godine17. sjednica - Razmatranje izvješataja

16.02.2021.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 17. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 25. februar 2021. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Zlatana Begića, Mire Pekić, Zukana Heleza, Branislava Borenovića, Damira Arnauta, Dragana Mektića, Nade Mladine, Nermina Nikšića, Vlatka Glavaša, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Dženana Đonlagića, Envera Bijedića, Nenada Nešića i Mirjane Marinković-Lepićza iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena ministra pravde BiH), broj: 01-50-1-310/21 od 3. 2. 2021;
 4. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-1-2550/20 od 31. 12. 2020;
 5. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-1-2553/20 od 31. 12. 2020;
 6. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 05/1-50-15-190/21 od 21. 1. 2021. i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/1-50-15-189/21 od 21. 1. 2021;
 7. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu, broj: 05/2-50-15-356/21 od 9. 2. 2021;
 8. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu, broj: 05/3-37-4-355/21 od 9. 2. 2021;
 9. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu, broj: 05/7-39-1-342/21 od 8. 2. 2021;
 10. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kožula "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da na odgovarajući način, u skladu s dobrom diplomatskom praksom, uputi apelaciju prema memorijalnom centru Yad Vashem u Jeruzalemu kako bi se na službenoj stranici ovog centra, gdje se među ostalim državama iz kojih dolaze osobe sa statusom "pravednika među narodima" (Righteous Among the Nations) nalazi i naša država, koristio službeni i potpuni naziv države – Bosna i Hercegovina – umjesto navedenog skraćenog i netačnog naziva Bosna (Bosnia)", broj: 01-50-1-219/21 od 26. 1. 2021;
 11. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kožula "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH, te Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da hitno pokrenu procedure i preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o readmisiji s Afganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom. Zadužuje se Vijeće ministara BiH da o preduzetim aktivnostima i njihovim učincima izvijesti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH najkasnije 90 dana od dana usvajanja ove inicijative", broj: 01-50-1-245/21 od 26. 1. 2021;
 12. Razmatranje poslaničke inicijative Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom velikog uspjeha košarkašica Bosne i Hercegovine i plasmana na Eurobasket nakon 22 godine, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno valorizira", broj: 01-50-1-330/21 od 5. 2. 2021;
 13. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta "kojom se traži od Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu "Denis Mrnjavac" u spomen na njega i na sve ostale djevojke i mladiće žrtve nasilja", broj: 01-50-1-331/21 od 5. 2. 2021;
 14. Donošenje zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa primijeni član 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, "Službeni glasnik BiH", broj 58/08", predlagač: poslanik Nenad Stevandić, broj: 01-50-1-15-15/20 od 11. 1. 2021;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji drumskih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, broj: 01,02-21-1-299/21 od 2. 2. 2021;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 250 miliona eura, broj: 01,02-21-1-316/21 od 4. 2. 2021;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimca - Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-21-1-317/21 od 4. 2. 2021;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici, broj: 01,02-21-1-336/21 od 8. 2. 2021.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 11.02.2021.

Naslov: Redakcija