Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Prava i dužnosti iz radnog odnosa funkcionera u organima jedinice lokalne samouprave uređuju se posebnim zakonom


Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi 16. februara 2016. godine da razmatra Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, čiji je cilj da se izvorni i preneseni poslovi obavljaju na djelotvoran, funkcionalan, efikasan način, stručno i politički neutralno.

Nacrtom zakona se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave.

Prava i dužnosti iz radnog odnosa funkcionera u organima jedinice lokalne samouprave uređuju se posebnim zakonom, osim ako nešto nije definisano navedenim Nacrtom zakona. 


Izvor: Vebsajt Srna 15.02.2016.