Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojen Prijedlog Akcionog plana za realizaciju mjera Vlade RS za 2018. godinu

16.01.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je 15. januara 2018. godine, na 65. radno-konsultativnoj sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Akcionog plana za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu i zadužila sva ministarstva i druge subjekte Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji svih mjera datih u Akcionom planu za 2018. godinu, u skladu sa definisanim rokovima.

Akcioni plan za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu zasniva se na sljedećim dokumentima:

  • Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina (u daljem tekstu: Reformska agenda) (usvojila Vlada Republike Srpske na 31. redovnoj sjednici, održanoj 23. jula 2015. godine);
  • Akcioni plan Republike Srpske za realizaciju Reformske agende (usvojila Vlada Republike Srpske na 36. redovnoj sjednici, održanoj 27. avgusta 2015. godine);
  • Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina (zaključili Vlada Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, 10. decembra 2017. godine);
  • Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina (usvojila Narodna skupština Republike Srpske na 25. posebnoj sjednici, održanoj 13. decembra 2017. godine, "Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 114/17);
  • Memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina (zaključili Vlada Republike Srpske i Savez sindikata Republike Srpske, 18. decembra 2017. godine);
  • Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom (usaglašena sa svim nivoima vlasti u BiH, na sjednici Fiskalnog savjeta BiH, održanoj 20. decembra 2017. godine).

Namjera je da se jednim Akcionim planom obuhvate sve mjere koje su dogovorene i usvojene kroz različite dokumente, a koji se u suštini zasnivaju na dva ključna dokumenta, Reformskoj agendi i Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina.

Realizaciju mjera datih u Akcionom planu za 2018. godinu pratiće kvartalno implementacioni odbori.

Pojedine mjere, čija je potpuna implementacija predviđena u godinama nakon 2018. godine, date su u Akcionom planu za 2018. godinu, jer će njihova realizacija biti započeta u 2018. godini.

Mjere čiji je početak implementacije planiran nakon 2018. godine, a koje su date u prethodno navedenim dokumentima Vlade Republike Srpske, biće precizirane u Akcionim planovima u narednim godinama, kada je i planiran početak njihove realizacije.

 Vlada Republike Srpske donijela je i Rješenje o imenovanju Implementacionog odbora Vlade i Saveza sindikata.

Odbor se imenuje u cilju praćenja realizacije mjera definisanih Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina, koji je potpisan 18. decembra 2017. godine, između Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Implementacionog odbora Vlade i poslodavaca.

Odbor se imenuje u cilju praćenja realizacije mjera definisanih Memorandumom o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina, koji je potpisan 10. decembra 2017. godine, između Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 15.01.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772