Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđeno nekoliko amandmana na Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, donijet Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužine trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostepenog postupka, vršenja nadzora i druga pitanja u vezi sa ovom spriječenošću

16.01.2017.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 13.01.2017. godine usvojila Program rada za 2017. godinu, u koji ulaze i godišnji planovi rada svih federalnih institucija koje Vlada usvaja pojedinačno.

Utvrđeno je i nekoliko amandmana na Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. Jednim od njih je precizirano da kantonalne registre, koji čine sastavni dio Jedinstvenog registra, uspostavljaju, vode i održavaju nadležna kantonalna ministarstva.

Razmatrana je i informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o pripremi izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Sl. novine FBiH", br. 70/2005), s ciljem provedbe presude Ustavnog suda Federacije BiH od 7.11.2012. godine.

Nadležno federalno ministarstvo zaduženo je da još jednom, prije utvrđivanja predloženih izmjena, u cjelini sagleda njihove finansijske aspekte.

Federalna vlada donijela je Pravilnik kojim se uređuju način, postupak i medicinski kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužina trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostepeni postupak, vršenje nadzora i druga pitanja u vezi sa ovom spriječenošću.

Usvojen je izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i izvještaj o pojačanim inspekcijskim nadzorima na području Federacije BiH koje su s ciljem suzbijanja "sive ekonomije" provele Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 3.10.2016. do 11.12.2016. godine.

Federalna vlada prihvatila je informaciju o potrebi koordinacije aktivnosti na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja u Federaciji BiH koje imaju za cilj da sistemskim pristupom osiguraju izradu Akcionog plana na poboljšanju indikatora, prvenstveno u okviru Izvještaja o lakoći poslovanja, Izvještaja o konkurentnosti i Izvještaja o konkurentnosti u jugoistočnoj Evropi (OECD).

Kako je navedeno u informaciji, potreba za poboljšanjem ovih indikatora je neosporna, i sastavni je dio aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na provođenju reformi, s ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, privlačenja investicija i povećanja zaposlenosti.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 13.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772