Zastava Srbije

U FUNKCIJI “ELEKTRONSKO SANDUČE” PORESKE UPRAVE RS

15.12.2021.


Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu elektronsku uslugu poreskim obveznicima, “Elektronsko sanduče”, čime je ova institucija stala u red sa najmodernijim poreskim administracijama, kao jedina u BiH koja je omogućila ovakav vid komunikacije sa poreskim obveznicima.

Naime, “E-sanduče” je elektronska usluga koja omogućava udaljenu, dvosmjernu komunikaciju i razmjenu dokumenata između poreskih obveznika i Poreske uprave RS, bez potrebe dolaska na šaltere, što je svojevrsni pionirski poduhvat Poreske uprave RS, njenog rukovodstva i zaposlenih, odnosno što praktično predstavlja novi nivo poslovanja.

“E-sanduče” je tako koncipirano da se dokument može poslati prema obvezniku ili od obveznika prema Poreskoj upravi RS, odnosno poreskim obveznicima će u njihovo “E-sanduče” stizati poreski dokumenti, koje će moći jednostavno preuzimati, pregledati ili slati u Poresku upravu.

Elektronska usluga “E-sanduče” sastoji se od dva odvojena funkcionalna dijela i to prijemnog sandučeta čija je funkcija prijem pošte od Poreske uprave i otpremnog sandučeta, putem kojeg se vrši dostavljanje podnesaka Poreskoj upravi.

Prijem pošte od Poreske uprave putem prijemnog sandučeta podrazumijeva prijem uvjerenja, obavještenja o preplati, rješenja i drugih poreskih akata u formi elektronskih dokumenata za koje je tehnički omogućeno dostavljanje putem “E sandučeta”. Podnošenje zahtjeva Poreskoj upravi putem otpremnog sandučeta podrazumijeva dostavljanje zahtjeva, žalbi i drugih podnesaka u elektronskoj formi potpisanih elektronskim certifikatom izdatim od strane PURS ili kvalifikovanim elektronskim certifikatom.

Korišćenje elektronske usluge “E-sanduče” omogućeno je posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, rubrika “E-usluge”. Za korišćenje elektronske usluge u dijelu prijem dokumenata u elektronskom obliku od Poreske uprave RS potrebno je da poreski obveznik zaključi ugovor o korišćenju elektronske usluge prijema poreskih akata putem “E-sandučeta”, dok je korišćenje elektronske usluge za podnošenja zahtjeva, žalbi i drugih podnesaka u elektronskom obliku putem otpremnog sandučeta omogućeno svim poreskim obveznicima koji su registrovani korisnici elektronskih usluga što praktično znači da je obvezniku prijavom na elektronske usluge omogućen pristup otpremnom sandučetu.

Obveznici koji nisu korisnici elektronskih usluga i koji nemaju elektronski potpis za korišćenje funkcionalnosti otpremnog sandučeta potrebno je da se registruju kao korisnici elektronskih usluga i da posjeduju certifikat za elektronski potpis.

Uvođenje ove nove elektronske usluge je nastavak aktivnosti Poreske uprave Republike Srpske na modernizaciji poslovanja sa samo jednim ciljem, da se što je moguće više olakša, pojednostavi i pojeftini poreskim obveznicima izvršavanje njihovih poreskih obaveza. Tim ciljem će se Poreska uprava RS voditi i ubuduće.


IZVOR: Vebsajt Poreske uprave RS, 13.12.2021.

Naslov: Redakcija