Zastava Srbije

UREDBA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU USLUGU SMJEŠTAJA, TURISTIČKIM AGENCIJAMA I IZVOĐAČIMA UMJETNOSTI ZA SANIRANjE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLjEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA: Privrednim subjektima čija je djelatnost izvođačka umjetnost dodjeljuju se sredstva za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona. Rok za podnošenje prijava je 20. decembar 2020. godine

15.12.2020.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske poziva sve privredne subjekte čija je pretežna (osnovna) djelatnost izvođačka umjetnost da, u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ("Sl. glasnik RS", br. 120/2020), pravovremeno podnesu zahtjev za ostvarivanje finansijske podrške za saniranje finansijskog gubitka.

Obrazac zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u sekciji "Zahtjev za dodjelu sredstava za saniranje finansijskog gubitka izvođačima umjetnosti zbog posljedica pandemije virusa korona", a rok za podnošenje prijava je 20. decembar 2020. godine.

Pravo na dodjelu sredstava ostvaruju privredni subjekti čija je pretežna (osnovna) djelatnost izvođačka umjetnost koji imaju registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske, a koji nisu smanjili broj radnika za više od 15%, poredeći broj radnika na dan 31. avgust 2020. godine sa danom 29. februar 2020. godine, koji imaju finansijski gubitak, koji podrazumijeva pad prometa u periodu jul-septembar 2020. godine u procentu od najmanje 40% i više u odnosu na isti period 2019. godine i koji su izmirili poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. 6. 2020. godine.

Podsjećamo da je Vlada Republike Srpske usvojila Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona na 99. sjednici održanoj 3. 12. 2020. godine, a u njenoj pripremi i izradi učestvovali su i predstavnici poslovne zajednice i udruženja privrednih subjekata sektora obuhvaćenih ovom uredbom.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 09.12.2020.

Naslov: Redakcija