Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU RS: Predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi, a predviđeno je i donošenje dva pravilnika o sadržaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa društvenog preduzeća, te o vođenju registra ovih subjekata

15.11.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, kojim se uređuju pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva.

Cilj ovog Prijedloga zakona je korišćenje potencijala društvenog preduzetništva radi održivog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja Republike Srpske.

Prijedlogom zakona je predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi, a predviđeno je i donošenje dva pravilnika o sadržaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa društvenog preduzeća, te o vođenju registra ovih subjekata.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je sprovelo javne rasprave u vezi s ovim zakonom u periodu od 21. jula 2021. godine do 30. jula 2021. godine u šest jedinica lokalne samouprave. Takođe, na tekst Prijedloga zakona o društvenom preduzetništvu su prikupljena potrebna mišljenja koja su u određenoj mjeri ugrađena u zakon.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 11.11.2021.

Naslov: Redakcija